Blogit

Viisi vinkkiä: Kuinka muuttua ikuisesta lykkääjästä tuotteliaaksi kirjoittajaksi?

Millaisin metaforin kuvailisit tutkimustasi? Onko se erilaisia aineksia sisältävä syherö, jolla ei tunnu olevan alkua tai loppua? Vai voisiko se olla sulava uimahyppy, keskittynyt ja hallittu? Tällaisella harjoituksella aloitimme yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusseminaarissa pitämämme työpajan "Luova kirjoittaminen tutkimuksen tukena". Työpajassa tutkittiin erilaisten

Suojaa julkaisusi CC-lisenssillä - näin luot työllesi säännöt, miten työtäsi käytetään

Haluan jakaa työni avoimesti verkossa kaikkien jaettavaksi, mutta haluaisin näkyvästi selvästi kieltää sen kaupallisen käytön. Mitä voin tehdä? Tähän on vastaus: CC-lisenssit! Art Direction and Motion Graphic Design by Bienvenido Cru. Linkki videon oikeuksiin. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Tässä kirjoituksessa on perustietoa Creative Commons -lisenssistä (CC-lisenssi).

Kiteytykset

Työelämän laadusta kansantalouden kilpailuetu

Työelämän laatu (työhyvinvointi) on tuotantotekijä, samalla tavalla kuin henkilöstömäärä, työaika sekä investoinnit aineelliseen tuotantopääomaan. Viime aikoina on kirjoitettu työhyvinvoinnin taloudellisista vaikutuksista, mutta summat ovat niin suuria, että ne tuntuvat epärealistisilta. Arviot saattavat kyllä olla oikeaa suuruusluokkaa, mutta ne eivät ole saavutettavissa ja siksi tieto on päättäjien kannalta epäoleellista. Oleellista on se, mitkä ovat saavutettavissa olevat työhyvinvoinnin parantamisen taloudelliset hyödyt. Olemme Lapin yliopistossa kehittäneet tieteellisesti luotettavat laskentamallit realistisesti saavutettavien taloudellisten hyötyjen arviointiin. Laskenta on pystytty myös käytännössä vahvistamaan useassa organisaatiossa toteutettujen toimintatutkimusten avulla.

Teema: Saamentutkimukselle luodaan yhteispohjoismaisia eettisiä ohjeita

Alkuperäiskansatutkimuksen eettisten ohjeiden tarkoituksena on nostaa esille eettisiä erityiskysymyksiä ja -näkökohtia, jotka eivät tule riittävästi huomioiduiksi yleisiä tutkimuseettisiä ohjeita noudatettaessa.

#universityoflapland #ulapland #lapinyliopisto