Blogit

Kustantajien kamppailu, tutkijoiden taistelu - julkaisemisen haasteet

Kun tieteessä välähtää, valon pitäisi loistaa kauas ja näkyvästi - julkaisemalla tulokset. Miten julkaisulinjaukset vaikuttavat valintoihin ja millaisia taloudellisia lukuja julkaisualalla pyöritellään? Kuva: GRATISOGRAPHY by Ryan McGuire.  Tiedejulkaiseminen on ollut Suomessa kiihtyvässä liikkeessä ja muutosten kourissa. Ei riitä, että kustantaja tekee hyviä ja myyviä nimikkeitä tai tekee

Viisi vinkkiä: Kuinka muuttua ikuisesta lykkääjästä tuotteliaaksi kirjoittajaksi?

Millaisin metaforin kuvailisit tutkimustasi? Onko se erilaisia aineksia sisältävä syherö, jolla ei tunnu olevan alkua tai loppua? Vai voisiko se olla sulava uimahyppy, keskittynyt ja hallittu? Tällaisella harjoituksella aloitimme yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusseminaarissa pitämämme työpajan "Luova kirjoittaminen tutkimuksen tukena". Työpajassa tutkittiin erilaisten

Kiteytykset

Kasvo: Eliisa Leskisenoja väitteli iloisesta koulunkäynnistä

Eliisa Leskisenoja väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi Lapin yliopistosta syyskuun viimeisenä päivänä. Hän on ensimmäisiä yliopiston uusista tieteidenvälisistä tohtoriohjelmista valmistuneita väitöskirjatutkijoita. Väitöksessään Leskisenoja tutki, miten oppilaat saataisiin iloitsemaan koulusta samalla tavalla kuin harrastuksista tai ystävistä.

Tohtoriohjelmat tukevat väitöstyötä ja myöhempää työuraa

Ilari Nikula tutkii ympäristöpuheen poliittisuutta Lapin yliopiston Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelmassa. Tutkimus avaa näkökulmia siihen, millaista hallintaa luontoon liittyvillä puhetavoilla tuotetaan.

#universityoflapland #ulapland #lapinyliopisto