Koulutustarjonta: kandidaatin ja maisterin tutkinnot
Suoraan maisteriopintoihin
Englanninkieliset maisteriohjelmat, haussa 2017
Erillishaut
Tiedekuntien valintaoppaat 2016 – vuoden 2017 valintaoppaat ilmestyvät syksyllä
Tutkijakoulutus Lapin yliopistossa
Tohtoriohjelmat
Kansainvälisty Lapin yliopistossa
Tutustu myös