Koulutustarjonta: kandidaatin ja maisterin tutkinnot
Suoraan maisteriopintoihin
Englanninkieliset maisteriohjelmat, haussa 2017
Erillishaut
Tiedekuntien valintaoppaat 2017
Tutkijakoulutus Lapin yliopistossa
Tohtoriohjelmat
Kansainvälisty Lapin yliopistossa
Tutustu myös