Tentin arvioiminen

  1. Kirjaudu Exam-järjestelmään omilla tunnuksillasi.
  2. Tentaattorin työpöydällä näkyy listaus omista tenteistäsi. Sarakkeista näkyy, kuinka monta tenttiä on arvioimatta ja montako ilmoittautumista tenttiin on.
  3. Kllikkaamalla tentin nimeä avautuu tenttinäkymä, jossa näkyy missä vaiheessa tarkastusta suoritetut tentit ovat.
  4. Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti opiskelijan nimestä painamalla.
  5. Palautelomake avautuu sivun oikeaan reunaan, siihen on mahdollista kirjoittaa opiskelijalle kysymys- / tenttikohtainen palaute. Lopuksi paina Piilota palaute - nuolta niin tekstikenttä sulkeutuu ja palaute tallentuu automaattisesti.
  6. Valitse lopuksi Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana.
  7. Jos tentissä on useampi arvioija, voi toinen arvioija tarkistaa tentin ja tallentaa pistemäärä, tentaattori lopulta hyväksyy ja lukitsee arvioinnin.
  8. Klikkaa lopuksi Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa painiketta. Hyväksy OK.lla. Tentti siirtyy rekisteröidyt otsikon alle. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköposti arvioinnin valmistumisesta.
  9. Examista suoritukset siirtyy suoraan Oodin, joten paperitulosteita ei tarvitse toimittaa opintosihteereille.

 

Kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte arvioidaan kuten normaali tentti, tentaattori arvioi sisällön ja kielentarkastajat oikeinkirjoituksen. Tentti lähetetään kielikeskuksen kielentarkastajille lähetä kielentarkastukseen painikkeella, kielentarkastuksen jälkeen tentti palautuu tentaattorille, joka vahvistaa lopullisen arvioinnin. Mikäli tiedekuntasi toinen opettaja tekee kielentarkastuksen tulee hänet määritellä tentin toiseksi arvioijaksi. Lopullisen arvioinnin antaa tentaattori.