Tentin arvioiminen

  1. Kirjaudu Exam-järjestelmään omilla tunnuksillasi.
  2. Tentaattorin työpöydällä näkyy listaus omista tenteistäsi. Sarakkeista näkyy, kuinka monta tenttiä on arvioimatta ja montako ilmoittautumista tenttiin on.
  3. Kllikkaamalla tentin nimeä avautuu tenttinäkymä, jossa näkyy missä vaiheessa tarkastusta suoritetut tentit ovat.
  4. Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti opiskelijan nimestä painamalla.
  5. Palautelomake avautuu sivun oikeaan reunaan, siihen on mahdollista kirjoittaa opiskelijalle kysymys- / tenttikohtainen palaute. Lopuksi paina Piilota palaute - nuolta niin tekstikenttä sulkeutuu ja palaute tallentuu automaattisesti.
  6. Valitse lopuksi Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit määritellä myös opintopisteet, mikäli suorituksen pistemäärä eroaa opintojakson pistemäärästä.
  7. Jos tentissä on useampi arvioija, voi toinen arvioija tarkistaa tentin ja tallentaa pistemäärä, tentaattori lopulta hyväksyy ja lukitsee arvioinnin.
  8. Klikkaa lopuksi Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa painiketta. Hyväksy OK.lla. Tentti siirtyy rekisteröidyt otsikon alle. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköposti arvioinnin valmistumisesta.
  9. Tulosta ja allekirjoita suorituslistaus ja toimita tiedekunnan kansliaan opintorekisteriin kirjausta varten. Sähköinen arviointilista on tulossa opettajien käyttöön vuoden 2016 aikana, mutta vielä tässä vaiheessa suoritukset tulee manuaalisesti toimittaa opintosihteereille.

 

Kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte arvioidaan kuten normaali tentti, tentaattori arvioi sisällön ja kielentarkastajat oikeinkirjoituksen. Tentti lähetetään kielikeskuksen kielentarkastajille lähetä kielentarkastukseen painikkeella, kielentarkastuksen jälkeen tentti palautuu tentaattorille, joka vahvistaa lopullisen arvioinnin. Mikäli tiedekuntasi toinen opettaja tekee kielentarkastuksen tulee hänet määritellä tentin toiseksi arvioijaksi. Lopullisen arvioinnin antaa tentaattori.