Kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkielma
Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa ja maisterin tutkinnossa
Mikä on pro gradu -tutkielma?
Pro gradu -tutkielman vaiheet
Valmistumisen jälkeen