Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot -opinnot (20 op)
Opintojaksotarjonta lv. 2016–2017