Uutiset 2011
3.5.2011

Strategisten kärkien rahoitushakuun 24 hakemusta

Lapin yliopisto on varannut 500 000 euron määrärahan vuodelle 2011 profiilinsa mukaisten strategisten kärkien tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. Hakemuksia jätettiin 24 ja niiden yhteissumma nousee noin 1,7 miljoonaan euroon.

Rahoitusta haettiin etupäässä tieteenala- ja yksikkörajat ylittäville hankkeille ja tutkimusryhmille. Varsinaisina hakijoina toimivat yliopiston professorit ja tutkimusprofessorit.

Seuraavassa vaiheessa yliopisto valitsee ulkopuolisen yliopiston aloja edustavan asiantuntijaryhmän, joka tekee rehtorille esityksen rahoitettavista hankkeista. Päätökset pyritään tekemään kesäkuun alkupuolella.

Rahoituksen kautta vahvistetaan strategisten kärkien tutkimustoimintaa ja edistetään tieteiden/taiteiden ja yliopiston eri yksiköiden välistä yhteistyötä sekä lisätään yliopiston kansainvälistä julkaisutoimintaa. Rahoitusta voidaan käyttää tutkimusvapaisiin, tutkijoiden palkkaamiseen, kansainväliseen verkostoitumiseen ja muihin tutkimuksesta aiheutuviin välittömiin kuluihin.

Tutkimusrahoituksella palkattavien tutkijoiden tulee olla väitelleitä tai taiteellisessa toiminnassa erityisen pätevöityneitä yliopistoyhteisön jäseniä. Taiteen ja tieteen vuorovaikutus, tiedekuntien ja Arktisen keskuksen välinen yhteistyö, tieteiden välisyys sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen luetaan hankkeita arvioitaessa eduksi.

Lisätietoja:
Suunnittelu- ja rahoitusjohtaja
Tarja Särkkä
Puhelin: 040 723 2778

LaY/Viestintä/OT