Tiedekunnan johto
Tiedekunnan kanslia
Oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikunta 1.1.2017–31.12.2017