Northern Art, Community, Environment Research (NACER) 

Northern Art, Community, Environment Research (NACER) on Timo Jokelan ja Mirja Hiltusen vetämä tutkijaryhmä, jossa kuvataidekasvatusta ja soveltavaa kuvataidetta tutkitaan ja kehitetään pohjoisessa kontekstissa.  Ryhmän jäseniä yhdistää käsitys kuvataidekasvatuksesta sosiaalisena toimintana ja  vahva näkemys nykytaiteen uudistavasta potentiaalista. Tutkimusaiheet vaihtelevat yhteisötaiteesta palvelumuotoiluun ja nykytaiteen vaikuttavuuteen pohjoisissa ympäristökonflikteissa. Palvelumuotoilua tutkitaan muun muassa kulttuurimatkailupalvelujen ja sosiaalialan kehittämisen välineenä. Metodologisesti ryhmää yhdistää kiinnostus taideperustaisen toimintatutkimuksen (ABAR) kehittämiseen ja soveltamiseen.