Northern Art, Community, Environment Research (NACER) 

Northern Art, Community, Environment Research (NACER) on Timo Jokelan ja Mirja Hiltusen vetämä tutkijaryhmä, jossa kuvataidekasvatusta ja soveltavaa kuvataidetta tutkitaan ja kehitetään pohjoisessa kontekstissa.   Ryhmän jäseniä yhdistää käsitys kuvataidekasvatuksesta sosiaalisena toimintana ja  vahva näkemys nykytaiteen uudistavasta potentiaalista.  Tohtoriopiskelijoiden aiheet vaihtelevat yhteisötaiteesta palvelumuotoiluun ja nykytaiteen vaikuttavuuteen pohjoisissa ympäristökonflikteissa. Palvelumuotoilua tutkitaan muun muassa kulttuurimatkailupalvelujen ja sosiaalialan kehittämisen välineenä. Metodologisesti ryhmää yhdistää kiinnostus taideperustaisen toimintatutkimuksen (ABAR) kehittämiseen ja soveltamiseen. 

 

Eira Ainalinpää

kuva_Eira.jpg

Kuvataide ja luonto ovat aina kuuluneet Eiran mielenkiinnon kohteisiin lapsuudesta alkaen ja myöhemmin ne ovat määrittäneet myös hänen työn ja vapaa-ajan toimenkuvaansa. Hänen koulutuksensa on taiteen maisteri Lapin yliopistosta ja filosofian maisteri Oulun yliopistosta.  Kuvataiteessaan sekä kuvataide- ja ympäristökasvatuksellisessa toiminnoissaan hän tekee usein kuvanveistoa ja  luonnonmateriaalipainotteista ympäristötaidetta. Taidetoiminnoissa hän kokee tärkeäksi pohtia luonnon ja taiteen itseisarvollisia rooleja, niiden yhteistoimijuutta ja vaikutuksia. Tällä hetkellä Eira tekee Lapin yliopistoon väitöskirjatutkimusta ympäristötaiteen ja ympäristön vuorovaikutussuhteesta. Sen puitteissa tutkitaan muun muassa kasvimateriaaliseen ympäristötaiteeseen liittyviä ekologisia ilmentymiä sekä yhteyksiä ekosysteemipalveluihin ja viherympäristölähtöiseen hyvinvointiin. Tutkimusalue sijoittuu Pohjois-Suomeen.

 

Mirja Hiltunen

mirja.png

Mirja Hiltunen on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen professori (MA) sekä Oulun yliopiston dosentti, alana yhteisöllinen taidekasvatus ja taiteen soveltava käyttö.  Hän ohjannut osana kuvataideopettajakoulutusta lukuisia projekteja sekä ympäristöön kiinnittyviä taidetapahtumia, joissa on etsitty ja tutkittu pohjoisten kylien ja nykytaiteen välistä vuorovaikutusta sekä keinoja toteuttaa yhteisöllistä taidekasvatusta. Tutkimuksessaan hän on erityisesti kiinnostunut taiteen paikkasidonnaisuudesta, performatiivisuudesta sekä sosiaalisesta aktiivisuudesta  ja hän on julkaisut useita aihepiiriin liittyviä julkaisuja  .

Keskeiset julkaisut:

Hiltunen, M. 2011. Voimaannuttava pohjoinen Sukupolvet ja kulttuurit kohtaavat taidekasvatushankkeissa. Nuorisotutkimus Vol 29, (1), 34–49.

Hiltunen, M. 2010: Slow Activism: Art in progress in the North. In Aini Linjakumpu & Sandra Wallenius-Korkalo (eds.) Progress or Perish. Northern Perspectives on Social Change. Farnham, Surrey: Ashgate, 119–138.

Hiltunen, M. 2010: Slow Activism: Art in progress in the North. In Aini Linjakumpu & Sandra Wallenius-Korkalo (eds.) Progress or Perish. Northern Perspectives on Social Change. Farnham, Surrey: Ashgate, 119–138.

Hiltunen, M. 2009. Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä. Acta Universitatis Lapponiensis 160.  Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Hiltunen, M. (2008) Community-based Art Education in the North – a Space for Agency?  In Coutts, G- & Jokela, T. (eds.) Art, Community and Environment. Educational Perspectives. Bristol: Intellectbook, 91–112.

Hiltunen, Mirja (2007). Embodied Experiences. Constructing a Collaborative Art Event in the Northern Environment. In Kylänen, Mika & Häkkinen, Anna (eds.): Articles on Experiences 5 – Arts & Experience. Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry. Rovaniemi. 62–89.

Hiltunen, M. 2005. The Fire Fox. Multisensory approach to Art Education in Lapland. International Journal of Education through Art.  1:2, pp. 161–177.

Hiltunen, M. 2004. Erämaa opettaa. Kehollisesti ympäristön, taiteen ja yhteisön maisemissa. Aikuiskasvatus. 1/ 2004, 54–59.

Hiltunen, M & Manninen, A. (2015) Art Evokes! –Use of Online Environments to Promote Pupils’ Wellbeing. In E. Sohlman ed.al (eds). Empowering School eHeatlh Model in the Barents Region. Reports in Educational Sciences. Publications of Lapland UAS. Publication series B. Reports 2/2015,  245-253.

Hiltunen, M. & Rantala. P. (2015) Creating art-based approaches in working life development: The shift from success to significance. International Journal of Education through Art. vol 11:2, pp. 245-260.

Hiltunen, Mirja & Rantala Pälvi (2013) Angstisen mummon potkukelkasta keskinäisen kehumisen klubiin – Taidetyöskentelyä asiantuntijaorganisaatiossa. Teoksessa Pälvi Rantala & Satu-Mari Jansson (toim.) Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia Taiteiden tiedekunnan julkaisuja  Sarja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä, 10–35.

Hiltunen, M & Zemtsova, I.(2014) Northern Places – tracking the Finno-Ugric traces through place-specific art. In T. Jokela & G. Coutts (eds.) Relate North 2014: Engagement, Art and representation. Lapland University Press.

Jokela, T., Hiltunen, M., Härkönen, E.  (2015) Art-based Action Research – Participatory Art for the
North. International Journal of Education through Art.Vol 11 Number 3, pp. 433-448.

Rantala, Pälvi  &Hiltunen, Mirja (2013). Tieto syntyy toiminnassa. Toimintatutkimusta taiteen ja työelämän rajapinnoilla. Teoksessa Pälvi Rantala & Satu-Mari Jansson (toim.) Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia Taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä , 143–149.

 

Maria Huhmarniemi

Maria.jpgmaria2.JPG

Maria Huhmarniemi on rovaniemeläinen taiteilija-opettaja-tutkija. Hän on työskennellyt yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatuksen ja soveltavan kuvataiteen aloilla vuodesta 2002 alkaen. Hän toimii aktiivisesti nykytaiteilijana ja taidealan kehittämishankkeissa. Tutkijana hän on kiinnostunut yhteiskunnallisesta nykytaiteesta, nykytaiteen ja kuvataidekasvatuksesta suhteista, ympäristökasvatuksesta, soveltavasta kuvataiteesta ja käsityöperinteen soveltamisesta taiteeseen ja taidekasvatukseen.

Marjamatkoilla ja kotipalkisilla -tutkimuksessa Maria Huhmarniemi on kehittänyt taiteilijoiden ja muiden alojen tutkijoiden yhteistyötä ympäristöpoliittisissa keskusteluissa. Hän on tarkastellut taideperustaisessa toimintatutkimuksessa, miten nykytaiteilija voi osallistua paikallisiin keskusteluihin ympäristökonflikteista taiteen keinoin. Särkyvää-näyttelyssä tavoitteena oli yhteistyö biologien kanssa. Aiheena oli kysymys, joka liittyi luonnonsuojeluun ja vesivoiman rakentamiseen. Marjamatkat-ryhmänäyttely liittyi ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja paikallisten marjastajien ristiriitoihin, mihin tavoitteena oli avata dialogia. Kotipalkisilla-näyttelyssä Huhmarniemi käsitteli maankäytön ristiriitoja. Tutkimukseni merkitykset liittyvät taide- ja tiedeopintoja integroivaan ympäristökasvatukseen, nykytaiteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteistyöhön sekä taideperustaiseen ympäristötutkimukseen ja tiedeviestintään.

Keskeiset julkaisut: 

Huhmarniemi, Maria (2012) Berry Wars – A science centre as a forum for a dialogical, interdisciplinary art project. International Journal of Education through Art, Vol 8, No 3, 287–303.

 

Salla-Mari Koistinen

 sallis.png

Salla-Mari Koistinen on muotoilija ja valmistunut Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelmasta Lapin yliopistosta. Tällä hetkellä hän on jatko-opiskelijana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Koistinen on kiinnostunut osallistavista menetelmistä ja jaetusta luovuudesta muotoiluprosesseissa. Erikoistumisalueena hänellä on ideoinnin ja konseptoinnin työpajamenetelmät.

Väitöstutkimuksen aiheena Koistisella on taidelähtöinen ja osallistava suunnittelu verkostojen yhteistyössä. Tutkimusaineiston hän kerää hankkeesta, jossa Lapin yliopistolla on vastuualueena osallistavat menetelmät ja teollisuuden ylijäämäperustaisesta uusiomateriaalista suunniteltavien tuotteiden esteettinen laatu. Tutkimuksessa tavoitteena on, että taidelähtöisillä ja osallistavilla menetelmillä vaikutetaan yhteiseen arvonluontiin ja ideointi- ja prototypointitekniikoilla tuetaan uusien mahdollisuuksien huomaamista ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytymistä tuotteiden toteutukseen. 

 

Korinna Korström-Magga

korinna.png

Korinna Korsström-Magga on työskennellyt vapaana kuvataideopettajana kouluajoistaan lähtien. Nuori taiteen idealisti on varttunut kokeneeksi ja harkitsevammaksi, mutta uskoo edelleen lujasti taidekasvatuksen kommunikoivaan voimaan, joka luo siltoja ja ymmärrystä ihmisten välillä. Hän on asunut ja työskennellyt Inarin kunnassa vuodesta 1991. Korinna Korsström-Magga valmistui Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmasta vuonna 2008 ja on aloittanut väitöstutkimuksensa vuonna 2015.
  
Korinna Korsström-Maggan arkeen kuuluu, avioliiton kautta, porosaamelainen kulttuuri ja elämäntapa. Korsström-Maggan väitöstutkimuksen lähtökohta on tuoda porohoitajien arki valtaväestölle nähtäväksi taidekasvatuksen tutkimuskeinoin. Poronhoitajat luovat tutkimukselle kerronnallisen lähtökohdan itseottamilla valokuvilla. Kuvat toimivat tutkimusmateriaalina. Dekolonialistisen lähestymistavan tavoite on edistää porosaamelaista kulttuuri-identiteettiä, tuoda esille ennakkoluulotonta faktaa poronhoitajan arjesta ja laajentaa ymmärrystä poronhoitajan ammattia kohtaan. 

 

Pirjo Roponen-Lunnas

pirjo.png