Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Kuntajohtajien some-osaamisessa on parantamisen varaa

Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan kuntajohtajien suhtautuminen sosiaalisen median käyttöön on pääosin myönteistä, mutta työkäyttöä jarruttavat epäilys omien verkkoviestintä – ja vuorovaikutustaitojen riittävyydestä sekä sosiaalisen median foorumeilla tapahtuvan vuorovaikutuksen hallitsemattomuus. Tässä kirjoituksessa muutamia havaintoja tutkimuksen yhdestä näkökulmasta, yksil& [...]

​​Sosiaalityön suunnitelmallisuus ei toteudu sijaishuollossa ilman nuoren osallisuutta

Nuoret kokevat kuitenkin suunnitelmien tekemisen tärkeänä, heidän asioitaan edistävänä tekijänä.Pro gradu-tutkielmani käsittelee nuorten omia kokemuksia sijaishuollon aikaisesta osallisuudesta ja suunnitelmallisesta sosiaalityöstä. Haastattelin tutkimuksessani neljää sijaishuollosta itsenäistynyttä nuorta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada nuorten oma ääni kuuluviin. Suomessa kodin ulkopuolelle sijoitetaan [...]

Ainejärjestöt