Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Kuka sosiaalityötä uudistaa?

Yhteiskunnassamme on menossa suuria rakennemuutoksia ja puhutaan kärjistäen jopa hyvinvointivaltion tuhoutumisesta. Samalla voidaan kysyä, kuka näitä uudistuksia tekee, kenelle ja millä motiiveilla? Sosiaalityön tehtävänä on poistaa ja lievittää epäkohtia ja ongelmia yhteiskunnassamme. Sillä on merkittävä rooli yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemisessa, auttamisessa ja heidän asioidensa aja [...]

PEHMEYTTÄ YT-NEUVOTTELUIHIN?

”Työelämähän on yhtä puimalaa, jatkuvaa kehittämistyötä ja muutoksia muutosten jälkeen”, kommentoi esimies Puimala-menetelmästä, minkä avulla Rovaniemen kaupungin hallinnon esimiesten YT-neuvottelut toteutettiin syksyllä 2014.Mikä ihmeen puimala?Puimalassa pyritään tuomaan esille mahdollisimman useita näkökulmia ja ulottuvuuksia yhteiseen keskusteluun. Tavoitteena on, että puitavasta aihee [...]

Ainejärjestöt