Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Vaivaishoidosta nykyaikaan

Tutkin pro gradu -työssäni päihteiden väärinkäyttäjien huoltoa ja päihdesosiaalityön kehittymistä 1800-luvun lopulta 2010-luvulle. Nämä teemat ovat kehittyneet 1800-luvun lopun vaivaishoidollisesta, kontrolliin perustuvasta järjestelmästä kohti vapaaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevaa järjestelmää. Tähän ovat vaikuttaneet useat seikat. Lainsäädännön kehittyminenLains& [...]

Työelämän laatu ja sen mittaaminen

Tutkimuksien perusteella työntekijän työelämän laatu vaikuttaa hänen työtehokkuuteensa. Yhteyttä tutkittiin kesällä 2016 tehdyssä pro gradu –työssä, jonka aiheena on työelämän laadun suhde työkyvyttömyyteen. Työelämän hyvinvointia käsiteltiin tutkielmassa työelämän laadun itsetuntomallin kautta. Alhaisen työelämän laadun todettiin olevan yhteydessä [...]

Ainejärjestöt