Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Turvaako palveluiden ulkoistaminen lähipalvelut pienillä paikkakunnilla?

Puolangan kunta ulkoisti sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut peläten palveluiden muuten siirtyvän yhä kauemmaksi kuntalaisilta. Suomessa palvelut keskittyvät suuriin kaupunkeihin, samalla vieden palveluja pois haja-asutusalueilta. Tämä muutos kiihtyy uuden sote -uudistuksen myötä, jossa alueiden palvelun tarjontaa keskitetään entisestään isoihin kaupunkeihin. Muutamat pienet kunnat ovat vastanneet tähän kehitykseen ulko [...]

Nostoja mediasta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan väki osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.Viime aikoina tutkijamme ovat muun muassa yrittäneet nukuttaa toimittajan ja analysoineet muuttamiseen liittyviä vaiheita. Lue lisää mielenkiintoisista tutkimuksista alla olevista linkeistä. NOKOSET TYÖN LOMASSA​"Unikulttuurin tutkija Pälvi Rantala suosittelee nokosten ottamista päiväsaikaan jopa työpaikoilla. Se auttaa työtehon yllä [...]

Ainejärjestöt