Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Päihteet mielessä vikana illalla ja ekana aamulla

”Aloitin käytännössä alkoholilla, pilvellä ja bentsoilla. Sitten tuli amfetamiini, mistä vaihdettiin subutexiin. Mutta kyllä on kaikki muukin kelvannut aina.” Päihteiden sekakäyttö koostuu erilaisten päihdyttävien lääkkeiden, huumausaineiden ja alkoholin cocktailista. Käyttö mahdollistuu sosiaalisten suhteiden myötä ja jatkuu fyysisen sekä psyykkisen riippuvuuden pakottamana. P&au [...]

Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalan järjestöissä

​Suomalaisissa järjestöissä työtyytyväisyys koetaan alhaisemmaksi muihin sektoreihin ja kansainvälisiin vertailuihin nähden. Työhyvinvointia ja sen johtamista järjestöissä on maassamme kuitenkin tutkittu kohtalaisen vähän.  Olen tutkinut pro gradu -työssäni työhyvinvoinnin johtamista sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Tutkimissani järjestöissä työhyvinvointi ymmä [...]

Ainejärjestöt