Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Miten meitä johdetaan – miten meitä halutaan johdettavan?

Käsittelen tutkimuksessani Lapin yliopistossa tehdyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn vastauksia omakohtaisen syrjinnän osalta sekä sitä, mistä vastaajat arvelivat syrjinnän johtuvan. Kyselytutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että Lapin yliopistossa on aiheellista parantaa johtamista useilla eri osa-alueilla. Vastauksista paljastuu nimittäin se, miten yliopiston henkilöstöä johdetaan ja millainen on havaittu vaje moninaisuuden [...]

Ohjausta ryhmässä — Moniammatillisen ohjausryhmän perustehtävä ja prosessin alkuvaiheet

​Moniammatillinen ohjausryhmä tarjoaa apua ohjaamalla toimintaa tai antamalla ohjausta siihen. Ohjaus voi toteutua monella eri tapaa ja yhteistyön perustehtävä määrittää sen sisältöä. Toiminnan suunnitelmallisuus korostaa sitä, että se toteutuu tarpeenmukaisesti ja hyödyntäen kaikkia osapuolia.  Pro gradu -tutkimukseni käsittelee moniammatillista ohjausryhmää ja sen toimintaa Via Vis  -V&aum [...]

Ainejärjestöt