Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Ajaako karisma perinteisen poliittisen ideologian ohi?

Politiikan tutkimuksessa karisman ja politiikan henkilöitymisen merkitys on ollut suosittu puheenaihe viimeisten vuosien aikana. Presidenttivetoisissa yhteiskunnissa poliittisten johtajien henkilökohtainen merkitys on ottanut suurta roolia, joten karisman merkitystä ei tule suinkaan vähätellä.Poliitikot ja poliittiset johtajat rakentavat julkisuuskuvaansa tietoisesti Monet poliitikot ja poliittiset johtajat, niin kansallisesti, kuin kansainvälisesti hy&oum [...]

Suomalainen kotouttamispolitiikka on hyvää

Suomalainen kotouttamispolitiikka on eurooppalaisella tasolla yksi parhaista; se on laaja-alaista ja tukee maahanmuuttajaa elämän alkuun uudessa maassa.  Kotouttamistoimenpiteet tarjoavat maahanmuuttajille perustiedot osallistumiseen suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.Maahanmuuttajien kokemukset kotouttamiskäytänteistäSuomalainen kotouttamispolitiikka lähtee siitä lähtökohdasta, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi. Kotoutuminen on [...]

Ainejärjestöt