Feeniks_topparoikka_netti.jpg
Feeniks-tutkijoita tutustumassa jälleenrakennusmuseoon Hammerfestissa. Vas. Päivi Granö, Mervi Autti, Anniina Koivurova, Tuija Hautala-Hirvioja
ja Marja Tuominen.

FEENIKS – Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä henkistä ja materiaalista jälleenrakennusta (2011–2017)

Lapin yliopiston kärkihanke, Suomen Akatemian rahoittama hanke,
Kulttuurihistorian oppiaine - Feeniks-hankkeelle Suomen Akatemian rahoitus

 

   
Suomen Lappi koki kollektiivisesti materiaalisen, mentaalisen ja kulttuurisen katastrofin syksyllä 1944, kun saksalaisjoukot vetäytyessään tuhosivat lähes kokonaan maakunnan rakennuskannan ja infrastruktuurin. Sodan jälkeen kotiseudulle palaavien oli aloitettava uusi elämä materiaalisesta nollapisteestä. Materiaalisen jälleenrakennuksen rinnalla ja siihen liittyen myös kulttuuri- ja hengellisen elämän jälleenrakennus käynnistyi vähitellen osana henkistä jälleenrakennusta. 

Tutkimushankkeen keskiössä ovat taide ja kulttuuri osana Lapin sodanjälkeistä materiaalista ja mentaalista jälleenrakentamista. Kulttuuri, jota hankkeessa lähestytään eri tieteenalojen näkökulmasta (taidehistoria, kulttuurihistoria, taidekasvatus, saamentutkimus, valokuvatutkimus ja sosiologia) ymmärretään tässä laajasti: taiteellisen esittämisen ja siihen liittyvien organisaatioiden ja instituutioiden ohella siihen kuuluvat arjen esinekulttuuri ja sekä rakennettu että rakentamaton ympäristö.

Tutkimuskohteen valinta, aineisto ja lähteet korostavat arjen käytänteitä. Tutkimus pohjautuu monilta osin aiemmin tutkimattomiin lähteisiin ja materiaaleihin, näkökulmiin ja lähestymistapoihin. Lähtöoletuksemme on, että Lapin materiaalista ja mentaalista  elämänpiiriä kohdannut hävitys ulotti vaikutuksensa syvälle sen kokeneiden menneisyyssuhteeseen, nykyhetken määrittelyyn ja tulevaisuuden odotuksiin.
  
 

Tutkimushankkeessa kysymme:

Miten Lappia jälleenrakennettiin materiaalisesti ja henkisesti elämän eri alueilla taiteen ja kulttuurin keinoin?

Täsmennämme ja syvennämme kysymyksenasettelua seuraavilla alakysymyksillä:

 • Millaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä, perinteisiä ja moderneja/modernisoivia vaikutteita, arvoja ja käytänteitä jälleenrakentaminen toi kulttuuriin ja ihmisten arkeen?
   
 • Miten pohjoinen taide ja kulttuuri ovat ilmentäneet Lapin jälleenrakennuseetosta? Miten
  pohjoisen jälleenrakennus eetosta voidaan tulkita kohdistamalla tutkimus taiteeseen ja      kulttuurisiin aktiviteetteihin?
 • Feeniks tiedotusvälineissä

   

  Yhteystiedot
  Marja Tuominen
  FT, kulttuurihistorian professori
  hankkeen johtaja
  Puh. 040-570 6889
  marja.tuominen[at]ulapland.fi

  Mervi Löfgren (ent. Autti)
  TaT, tutkija
  mervi.lofgren[at]ulapland.fi


  Feeniks-hanke
  Kulttuurihistorian oppiaine
  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  Lapin yliopisto
  PL 122, 96101 ROVANIEMI
   
  Tiedostot