Feeniks-artikkelit

Arminen, Elina: Vankileirejä ja Bossin pukuja. Heidi Köngäksen Dora, Dora ja Lapin sodan kulttuuripoetiikka. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4. 13–25.

Autti, Mervi (nyk. Löfgren): Ihmismielen jälleenrakennusta Lapin sodan jälkeen. Agon 4/2013. 34–35.

Autti, Mervi (nyk. Löfgren): ”Mie laskin niitä piippuja että missä se koti on.” KIDE 4/2012. 17–19.

Autti, Mervi (nyk. Löfgren) & Tuominen, Marja: Näkökulmia mielen, kulttuurin ja ympäristön jälleenrakennukseen. KH NYT 2011. Turun yliopisto, kulttuurihistorian oppiaine 2011.

Autti, Outi: Muutos elinympäristössä. Historiattomuuden kokemuksesta ympäristösuhteen jälleenrakentumiseen. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4. 36–49. 

Granö, Päivi & Koivurova, Anniina: Koululaiset kotiseudun representoijina toisen maailmansodan jälkeen Suomen Länsi-Lapissa ja Ruotsin Tornionlaaksossa. Kasvatus & Aika 4/2013. 6–16.

Harjumaa, Tiina ja Tuovinen, Johanna: "Vaikka mihin mettän korpeen ja polun mutkaan pantu ne ihmiset". Varejoki taipuu uudeksi asuinalueeksi Petsamon siirtolaisille. Katsausartikkeli. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4. 50–55.

Harjumaa, Tiina: "Sain syksyllä alkaa kaiken alusta": Petsamon siirtolaisten koulunkäynti Tervolan Varejoella 1940-1950-luvulla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. Rovaniemi 2015.

Harjumaa, Tiina: Petsamosta Varejoelle. Siirtolaisyhteisö menneisyyden, arjen ja tulkintojen jälleenrakentajana toisen maailmansodan jälkeen. Kulttuurihistorian sivuainetutkielma. Turun yliopisto. Turku 2015.

Harjumaa, Tiina: Petsamon siirtolaiset – Varejoen asuttajat. Kaleva 10.7.2014.

Harjumaa, Tiina: Lapissa tarvittiin lastenkoteja. Raito. Toim. Hannu Kotivuori, Hanna Kyläniemi, Päivi Rahikainen ja Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi 2013. 18–21.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Evakkoreissu Ruotsiin – muistamisen arvoiset kokemukset ja tapahtumat. Faravid 41:1/2016. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Petsamo – miehinen ja karu Eldorado. Tahiti – taidehistoria tieteenä 1/2016.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Reflections of the past: A meeting between Sámi cultural heritage and contemporary Finnish Sámi. Relate north: art, heritage & identity. Eds. Coutts, Glen & Jokela, Timo. Lapland University Press, Rovaniemi 2015. 78–96.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Recreation of the past: the art of Andreas Alariesto as a depiction of the North. L’Image du Sápmi III. Reunis par Kajsa Andersson. Humanistica Oerebroensia, Artes et linguage 15, Örebro University 2014. 470–487.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Early Sámi visual artists – Western fine art meets Sámi culture. Barents Studies Vol. 1. Issue 1/2014. 11–40.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Petsamo – villi mutta turvallinen paikka. Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu… Juhlakirja Marja Tuomiselle. Toim. Mervi Autti, Annika Immonen, Kari Immonen, Maija Mäkikalli ja Pälvi Rantala. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2013. 224–243.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Lapin kuva. Pathway-Polku. Vuoropuheluja pohjoisuudesta. Toim. Riitta Kuusikko ja Patrick Huse. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2013. 20–30.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Lapin taideseura Seitapiiri ry – kotien raunioille perustettu. Raito. Toim. Hannu Kotivuori, Hanna Kyläniemi, Päivi Rahikainen ja Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi 2011. 41–44.

Koivurova, Annina: Murheen ja toivon kuvat. Jälleenrakennuksen arki lasten piirustuksissa. Katsausartikkeli. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4. 56–61.

Lähdesmäki, Tuuli, Saresma, Tuija, Hiltunen, Kaisa, Jäntti, Saara, Sääskilahti, Nina, Vallius, Antti & Ahvenjärvi, Kaisa: Fluidity and Flexibility of "Belonging". Uses of the Concept in Contemporary Research. Acta Sociologica 2016.

Lähdesmäki, Tuuli, Ahvenjärvi, Kaisa, Hiltunen, Kaisa, Jäntti, Saara, Saresma, Tuija, Sääskilahti Nina & Vallius, Antti: Mapping the Concept(s) of Belonging. ACCS2014 The Asian Conference on Cultural Studies, Conference Proceedings 2014. Eds. S. Picken & J. Platt. The International Academic Forum, Nagoya. 85–99.

Löfgren (ent. Autti), Mervi: "Uuden ajan uljas tahti". A. E. Järvisen manifesti kulttuurilehti Kaltiossa. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4. 26–35.

Löfgren (ent. Autti), Mervi: Maan hiljaiset Lapin rauhassa – ja metelissä. Lapin syrjäseutujen ihmisiä Matti Saanion reportaaseissa 1950–1960-luvuilla. Hiljaisuuden kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen. k&h, Turun yliopisto 2015.

Paksuniemi, Merja & Niemisalo, Sari: Societal Changes Affecting Primary School Education After the Second World War in Finland. Education & Society, Vol 34 (1) 2016. 75–86.
 
Sääskilahti, Nina:
Lähdesmäki, T., Saresma, T., Hiltunen, K., Jäntti, S., Sääskilahti, N., Vallius, A., & Ahvenjärvi, K. (2016). Fluidity and flexibility of ‘‘belonging’’: Uses of the concept in contemporary research. Acta Sociologica, 59 (3), 233-247. doi:10.1177/0001699316633099

Sääskilahti, Nina: Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja materiaalisuus. Tahiti - taidehistoria tieteenä 1/2016.

Sääskilahti, Nina: Kodittomuus ja kuuluminen Reino Rinteen jälleenrakennuskauden teksteissä. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4. 3–12.

Sääskilahti, Nina: Muistamisen onnesta ja kärsimyksestä. Essee. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4. 62–66.

Sääskilahti, Nina: Lapin sodan tuhot Yläkemijoella. Elämää Yläkemijoen kylissä. Yläkemijoen kylien historia I. Toim. Vesa Puuronen. Yläkemijoen kylät ry. 2015. 
460–471.

Sääskilahti, Nina: Women as Sites for the Contestation of Northern Memories of War. Historical Novels and the Lapland War. Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen (toim.): Novels, Histories, Novel Nations. Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. SKS, Helsinki 2015. 279–297.

Sääskilahti, Nina:
Saresma, Tuija, Jäntti, Saara, Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti: Rajatut maisemat. Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa. Toim. Tuija Saresma & Saara Jäntti. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 115, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2014. 9–25.

Sääskilahti, Nina: Tuhon ja rakkauden maisema. Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa. Toim. Tuija Saresma & Saara Jäntti. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 115, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2014. 125–158.

Sääskilahti, Nina: Ruptures and returns. From loss of memory to the memory of a loss. Ethnologia Fennica 2013, vol. 40. 40–53.

Tuominen, Marja: Kuinka moni jaksaa muistaa? Vieraileva päätoimittaja teemanumerossa Mielen ja maiseman jälleenrakennus. Kulttuurintutkimus 32 (2015): 4, 1–2.

Tuominen, Marja: ”Sairaanhoitajattaren näkemyksiä ja kokemuksia.” Hilkka Kurttilan talvisodan muistojen kirja. Faravid 41:1/2016. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys.

Tuominen Marja: Lapin ajanlasku. Menneisyys, tulevaisuus ja jälleenrakennus historian reunalla. Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Toim. Ville Kivimäki ja Kirsi-Maria Hytönen. Vastapaino 2015. 

Tuominen, Marja: "Niin hyvin varjeltu ja niin hyvin peloteltu salaisuus." Petsamolaiskalastajan kuulematta jäänyt kertomus. Hiljaisuuden kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen. k&h, Turun yliopisto 2015.

Tuominen, Marja: Tulitikkuleikkejä saksalaissuhteilla? Kaleva 6.10.2015.

Tuominen, Marja: Lapin sota kansallisen muistimme marginaalissa. Kaleva 21.4.2015.

Tuominen, Marja: Esi-isien perinteitä ja modernia tyyliä. Ortodoksisuuden jälleenrakentaminen Suomen Lapissa toisen maailmansodan jälkeen. Pappi, partisaani ja pirtuhevonen. Poimintoja pohjoisen historiasta. Toim. Marianne Junila et al. Oulun Historiaseura, Scripta Historica 36. Oulu 2013.

Tuominen, Marja: Historian ikuinen paradoksi. Pääkirjoitus teemanumerossa ”Sota ja rauha”. Kide 4/2012.

Tuominen, Marja: Sotahaavoja parannamma. Näkökulmia henkiseen jälleenrakennukseen. Totto XIX. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto, Rovaniemi 2012.

Tuovinen, Heli: Sisältäpäin nähtyä. Elsa Montellin Lokan allas -ryijy. Tavallisen epätavallisia naisia. Historian naisten elämänvalintoja pohjoisessa. Toim. Mervi Autti ja Pälvi Rantala. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2013, 181–198.

Ylimartimo, Sisko: Tuhkasta noussut pyhä. Kristus-figuuri Ruijan jälleenrakennuskirkkojen alttaritaideteoksissa. Tahiti - taidehistoria tieteenä 3/2016.


Muut aihetta sivuavat julkaisut

Autti, Mervi, Vanhala, Jenni, Vasari, Pekka: PRO LAPPONIA. Pohjois-Suomen rahasto 1954 –1968 ja Lapin rahasto 1968–2012. Suomen kulttuurirahasto, 2013.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Repin instituutin kapinallinen. Harvoin lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille. Reidar Särestöniemen taidetta Kirsi ja Keijo Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Riitta Kuusikko ja Sisko Ylimartimo. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2013, 73–77.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Frontier Landscape – Lapland in the Tradition of Finnish Landscape Painting. Acta Borealis. Nordic Journal of Circumpolar Societis. Volume 28, 2011, 183–202.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Lapin kuva. Pathway-Polku. Vuoropuheluja pohjoisuudesta. Toim. Riitta Kuusikko ja Patrick Huse. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2013, 20–30.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Oskari Jauhiaisen teosten vastaanotto ja merkitys. Paimenpojasta akateemikoksi. Välähdyksiä kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen elämästä. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja ja Jonna Katajamäki. OJ-säätiö, Kiiminki 2013, 38–47.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Lapin kuvaajat ja kulkijat. Lapin taika – Lappiaiheista taidetta 1800-luvulta nykypäivään. Toim. Riitta Ojanperä ja Anu Utriainen. Ateneumin taidemuseo, Helsinki 2011. 78–161.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Lapin maiseman vuosisadat. Lapin taide. Toim. Kai Linnilä ja Sari Savikko. Oy Amanita, Somero 2011. 247–418.

Hautala-Hirvioja, Tuija: Frontier Landscape – Lapland in the Tradition of Finnish Landscape Painting. Acta Borealis. Nordic Journal of Circumpolar Societis. Volume 28. 2, 2011. 183–202.

Kinnunen, Veera 2013: Pyhä yksinkertaisuus. 1950-luvun koti ja sisustusihanteet aikakauden sisustusoppaissa. Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu… Juhlakirja Marja Tuomiselle. Toim. Mervi Autti, Annika Immonen, Kari Immonen, Maija Mäkikalli ja Pälvi Rantala. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2013.

Kuusikko, Riitta & Ylimartimo, Sisko (toim.): Korundi. Postiautovarikosta kulttuuritaloksi. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2011.

Kuusikko, Riitta & Ylimartimo, Sisko (eds.): Korundi. From a Post Bus Depot into a House of Culture. Transl. by Liisa Reinikainen. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2011.

Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset ja suomalaiset. Kohtaamisia. SKS, Helsinki 2013.

Lehtola, Veli-Pekka: Saamelainen evakko. City-Sámit, Helsinki, korjailtu painos 2004 Kustannus-Puntsi, Inari 1994 / 2004.

Lehtola, Veli-Pekka: Kolttasaamelaisten asuttaminen Inariin 1944–49. Historiallinen aikakauskirja. Volume 107, nro 4, 2009

Lehtola, Veli-Pekka: Saamenmaa sodan jaloissa. Sodan ekologia. Sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Toim. Simo Laakkonen – Timo Vuorisalo. SKS, Helsinki 2007, 237–270.

Lehtola, Veli-Pekka: Sámiid davviriikkalaš oktasasbarggu vuosttas lávkkit Suoma perspektiivvas. Sámit, sánit, sátnehámit. Ed. by Jussi Ylikoski – Ante Aikio. Société Finno-Ougrienne. Vol. 253, Helsinki 2007, 259–268.

Tenkama, Pirkko & Ylimartimo, Sisko: Arktinen horisontti / Arctic Horizon. Jokivarren värjäri Elsa Montell ja hänen taiteensa. / Dyer from the River and her Art. Artefakta 6. Akatiimi Oy, Helsinki 1998.

Tuominen, Marja: Where the world ends? The places and challenges of northern cultural history. They do Things Differently There. Essays on Cultural History. Ed. Bruce Johnson & Harri Kiiskinen. Cultural history – kulttuurihistoria 9, Turun yliopisto 2011.

Tuominen, Marja: History as a Project of Progress? The North as a Focus of Attention. Progress or perish. Northern Perspectives on Social Change. Ed. Aini Linjakumpu & Sandra Wallenius-Korkalo. Ashgate, Farnham 2010.

Tuominen, Marja: Missä maanpiiri päättyy? Pohjoisen kulttuurihistorian paikat ja haasteet. Kulttuurihistoriallinen katse. Toim. Heli Rantala ja Sakari Ollitervo. Cultural history – Kulttuurihistoria 8, Turun yliopisto 2010.

Tuominen, Marja: A good world after all? Recovery after the Lappish War. The North Calotte. Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe. Ed. by Maria Lähteenmäki & Päivi Maria Pihlaja. Publications of the Department of History, University of Helsinki 18. Puntsi. Inari 2005.

Tuominen, Marja: Sinä vahvistit pohjoisen Kansan. Oulun ortodoksisen hiippakunnan synty ja historia. Oulun ortodoksinen hiippakunta, Paimen-sanomat, Oulu 2005.

Tuominen, Marja: Lapin sodan tuhot, materiaalinen ja mentaalinen jälleenrakennus. Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. Toim. Ilmo Massa ja Hanna Snellman. SKS, Helsinki 2003.

Tuominen, Marja: Saatiin tämä vapaus pitää. Toim. Heikki Annanpalo, Ritva Tuomaala ja Marja Tuominen. Rovaniemen kaupunki, maalaiskunta ja seurakunta, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C 21. Jyväskylä 2001.

Tuominen, Marja: Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Saatiin tämä vapaus pitää. Toim. Heikki Annanpalo, Ritva Tuomaala ja Marja Tuominen. Rovaniemen kaupunki, maalaiskunta ja seurakunta, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C 21. Rovaniemi 2001.

Tuominen, Marja: Vaikka se tuntu pahaltaki, mutta sitten oli hyväki. Saatiin tämä vapaus pitää. Toim. Heikki Annanpalo, Ritva Tuomaala ja Marja Tuominen. Rovaniemen kaupunki, maalaiskunta ja seurakunta, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C 21. Rovaniemi 2001.

Tuominen, Marja: "Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia." Sukupolvihegemonian kriisi 1960 luvun suomalaisessa kulttuurissa. Otava 1991.

Ylimartimo, Sisko: Lennart Segerstråle ja Elämän lähde. Rovaniemen kirkon alttarifreskon taustaa ja tulkintaa. / The Fount of Life. Lennart Segerstråle and the Altar Fresco in Rovaniemi Church. Rovaniemen seurakunta (julkaisu nro 10) & Rovaniemen taidemuseo & Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta (julkaisu nro C18), Rovaniemi 2000.

Ylimartimo, Sisko: Sovituksen sanoma ja pohjoinen elämänpiiri. Rovaniemen kirkon kuvaohjelman symboliikka. Teoksessa Risti ja lähde. Rovaniemen seurakunnan juhlakirja. Rovaniemen seurakunta. Rovaniemi 2000. 88–115.

Ylimartimo, Sisko: Niin kö veljekset olisivat saksalaiset ja suomalaiset sillon ollu. Teoksessa Saatiin tämä vapaus pitää. Tutkija kohtaa rovaniemeläisveteraanin. Toim. Heikki Annanpalo, Ritva Tuomaala & Marja Tuominen. Rovaniemen kaupunki, maalaiskunta & seurakunta & Lapin yliopisto / taiteiden tiedekunta, [Rovaniemi] 2001. 126–151.

Ylimartimo, Sisko & Uusikylä, Matias: Maailman valo. Lennart Segerstrålen sakraalitaide 1925–1974. Kirjapaja Oy, Helsinki 2005.

Ylimartimo, Sisko: Roses in the Garden, Flowers for the Eternity. Laestdius Triptych in the Old Church of Jukkasjärvi. In: Articles on Experiences 5. Arts & Experiences. Ed. by Mika Kylänen & Anna Häkkinen. Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry, Rovaniemi 2007. 46–60.