Verkostot

Allbeson Tom, Durhamin yliopisto, Englanti  
        Valokuvatut kaupungit Länsi-Euroopassa sodan jälkeen (1945-58)

Arminen Elina, Itä-Suomen yliopisto
Sodan ja jälleenrakennuksen jälkiä Timo K. Mukan tuotannossa
 
Ashplant Timothy, John Moores University, Research Centre for Literature and
       Cultural History, Liverpool, Englanti (eläkkeellä)
       Sota ja muistitietohistoria, "The Politics of War Memory and Commemoration"

Autti Outi, Oulun yliopisto, Thule-instituutti
        Lapin sodan evakot: paikkasuhteen rakentamista marginaalissa
        JA
        Valtavirta muutoksessa : vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella

Barzman John, Le Havren yliopisto, Ranska 
        Le Havren tuho ja jälleenrakennus

Bird Nicky, The Glasgow School of Art, UK
        Beneath the Surface / Hidden Place

Eckersley Susannah, Newcastlen yliopisto, Englanti  
        Saksalaisten karkoitukset sodan jälkeen - muisti, identiteetti, kulttuuriperintö ja
        kulttuuripolitiikka

Guichard-Marneur Maud, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska 
        Museoiden synty Euroopassa: museon merkitys Puolan kulttuuriperinnölle ja
        kansallisvaltion rakentamiselle

Hakosalo Heini, Oulun yliopisto 
        Terveysongelmat ja niihin vastaaminen sodanjälkeisessä Suomessa

Harjumaa Tiina, Lapin yliopisto
        Petsamon evakot Varejoella        

Hautajärvi Harri, Aalto-yliopisto
        Lapin matkailuarkkitehtuurin historia

Herneoja Aulikki, Oulun yliopisto
        Jälleenrakennuskauden kodin väritys, arki ja arkkitehtuuri

Husso Katariina, Itä-Suomen yliopisto 
        Ikonien ja kirkkoesineiden historiaa. Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon
        esineellinen kulttuuriperintö 1920–1980-luvuilla


Hytönen Kirsi-Maria
, Jyväskylän yliopisto
         Jälleenrakentavat naiset.
         Muutoksia ja jatkuvuutta naisten palkkatyössä 1940-luvulla

Jalagin Seija
, Oulun yliopisto 
        Säröilevä suomalaisuus - toisen maailmansodan evakot kertomuksina
        transnationalismista ja paikkasuhteen rakentamisesta

Jauhola Marjaana, Helsingin yliopisto 
        Acehin jälleenrakennus paremmaksi? – Uuden Acehin diskurssit
        politisoituneen tilan performatiiveina

Junila Marianne, Oulun yliopisto 
        Kriisien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutus lasten hyvinvointiin ja
        asemaan 

Kinnunen Tiina, Jyväskylän yliopisto
        Sodanjälkeinen lottahistoria

Kivimäki Ville, Helsingin yliopisto 
        Rintamakokemus, sotatraumat ja kotiinpaluun tunnehistoria Suomessa
        vv. 1939-51

Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi
Päivi Rahikainen, Suvi Harju, Hanna Kyläniemi

Lappi-osasto, Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemi
Mari Ekman

Lähteenmäki Maria, Itä-Suomen yliopisto
        Lapin sota ja jälleenrakennus

Löfstöm Jan, Helsingin yliopisto
        Karjalan kipeä muisto ja sen hyvittäminen – Suomalaisnuoret historiallisen
        menetyksen ja sen kokemuksen käsittelijöinä  

Magga Päivi, SIIDA - Saamenmuseo, Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti 
        Katseita saamelaiseen maisemaan – porosaamelainen kulttuuriympäristö
        jatkuvassa muutoksessa

Niemisalo Sari, Lapin yliopisto
        Marttana muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa  

Paksuniemi Merja, Lapin yliopisto
        Kansakoululaitos jälleenrakennusaikana

Planting Molmann Nina, Gjenreisingmuseet for Finmark og Nord-Troms i Hammerfest, 
        Norja
        Norjan sodanjälkeinen jälleenrakennushistoria 

Robertson Frances, The Glasgow School of Art 
        The power of rain, the aesthetic economy of the Scottish Wilderness

Ruotsala Helena, Turun yliopisto
         Rajanylityksiä. Arjen ylirajaisuutta ja identiteettien konstruointia Tornion-      
         Haaparannan kaksoiskaupungissa

Schmitt Christoph, Institut für Volkskunde-Archiv, Saksa
        Kotiyhteisöjen traditionaalit kertomukset    

Sillanpää Pertti, Oulun ammattikorkeakoulu
        Sodan ja jälleenrakennuksen metaforat sanataiteen ympäristöretoriikassa

Snellman Hanna, Helsingin yliopisto 
        Pohjoiset yhteisöt muuttuvassa maailmassa

Suopajärvi Tiina, Oulun yliopisto
        Petsamo-Pohjanmaa-Varejoki: Evakkomatkat paikantuneina kokemuksina

Tuomi-Nikula Outi, Turun yliopisto 
        Rakennussuojelu, paikallishistoria ja kulttuurinen perintö

Tuovinen Johanna, Lapin yliopisto
        Raivaaja-lehden kertomaa - Petsamon siirtolaisnuorten 
        jälleenrakennuseetos Tervolan Varejoella 1950-luvulla          

Viinikka-Kallinen Anitta
, Tromssan yliopisto, Norja 
        Jälleenrakennus Ruijassa

Westphal Eriksen Karen, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska 
        Kylmän sodan taide (1945-1965)