Opiskelijoita aulassa.jpg

Esteetön opiskelu

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin. Lapin yliopistossa esteettömyys on mukana sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeen erityisjärjestelyillä pyritään varmistamaan hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan valintatilanteen käytännön järjestelyjä, joita voivat olla esim. lisäaika, tietokoneen käyttö, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, liikuntaesteiden huomiointi tai muu järjestely. Lapin yliopistoon pyrkivät erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakevat opiskeluoikeutta samalla tavalla kuin muut hakijat. Erityisjärjestelyjä hakevan vamma tai pitkäaikainen sairaus voi olla luonteeltaan fyysinen tai psyykkinen, esim. liikunta-, aisti- tai kongnitiivinen vamma.Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada erityisjärjestelyjä, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea.

Erityisjärjestelyjä vaintakokeen suorittamiseen haetaan sähköisellä hakemuksella. Lisätietoja antavat tiedekuntien opintopäälliköt.

Opintojen etenemisen tukeminen ja erilainen oppiminen

Yliopistomme tukee erityisjärjestelyjä tarvitsevien opiskelijoiden opintoja opetusjärjestelyin mahdollisuuksien mukaan. Opetuksen erityisjärjestelyjä haetaan tiedostoissa olevalla lomakkeella, josta löytyy haun tarkemmat ohjeet.  Hakemus palautetaan tiedekunnan opintopäällikölle.

Tenttijärjestelyissä voidaan joustaa valintakokeen tapaan. Voidaan myös sopia suullisen tentin järjestämisestä tai etätenttisuorituksesta. Luento- ja opetusmateriaalia voi pyytää edeltä käsin opettajalta. Yliopistossa on sähköinen tenttipalvelu ns. tenttiakvaario, jossa opiskelija voi tenttiä tiettyjä tenttejä itselleen parhaiten sopivana aikana. Tenttiakvaarion kuudesta paikasta yksi on liikuntaesteisille tarkoitettu paikka. Tenttiakvaario sijaitsee kirjastossa.

Verkko-opetus ja verkko-opetusvälineiden hyödyntäminen lähiopetuksen tukena lisäävät mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijatuutorit neuvovat käytännön opiskeluasioissa. Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään opettajatuutori, joka ohjaa opintojen suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Yhteyshenkilöt

Erityisjärjestelyjen yhteyshenkilönä on tiedekunnassa opintopäällikkö.

Koko yliopiston yhteyshenkilönä toimii suunnittelija Maija Törmänen
 (etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi) Opiskelupalveluista.

Ylioppilaskunnan yhteyshenkilönä toimii koulutus- ja sosiaalipoliittisten asioiden sihteeri kopo(at)lyy.fi.