Department of Textile and Clothing Design

  | CoDes | Publications |

ARTICLES IN REFEREED INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS

Lahti, H. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2005). Towards Participatory Design in Craft and Design Education. CoDesign.  Vol 2  pp.103 – 117.
Lahti, H., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. (2003). Piloting Participatory Designing within a Collaborative Learning Environment. Journal of Interactive Learning Research, 14(2), pp. 185-207.
Lahti, H., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. (2004). Collaboration Patterns in Computer Supported Collaborative Designing. Design Studies 25(4), pp. 351-371.
Seitamaa-Hakkarainen, P, Lahti, H. & Hakkarainen, K. (2005) Three Design Experiments for Computer Supported Collaborative Design. Art, Design and Communication in Higher Education. Vol. 4/2 pp. 101-119.


ARTICLES IN REFEREED INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOOKS AND CONFERENCE PROCEEDINGS

Falin, P. (2005). The Nature of the Knowledge constructed through collaborative designing - a case study. In electronic (cd) proceedings of the DETM 05 - Design Education Tradition and Modernity, Ahmedabad, Intia, 2.-4.3.2005.
Iivonen, M. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2005). Student reflections on collaborative design process. A paper presented to the Designs on E-learning, Teaching and Learning with Technology in Art Design and Communication conference 14-16.9.2005, London , United Kingdom .
Lahti, H., Iivonen, M., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2004). Understanding cultural diversity of artifacts through collaborative knowledge building. In S. Karppinen (Ed.) Neothemi: cultural heritage and ICT: theory & practice. Helsinki: University of Helsinki. Studia paedagogica  32, 48-56.
Pursiainen, M. & Falin, P. (2005). Perspectives on the roles of a web-based environment in collaborative designing. In Proceedings of the 12th International NBE 2005 Conference. Teaching-Studying-Learning (TSL) Processes and Mobile Technologies: Multi-, Inter- and Transdisciplinary (MIT) Research Approaches. Edited by Heli Ruokamo, Pirkko Hyvönen, Miikka Lehtonen & Seppo Tella. September 14-17, 2005, Rovaniemi , Finland .
Pursiainen, M. & Matala, R. (2005). Virtual prototype as evaluation tool in design process of intelligent clothing. In digital Conference Proceedings Joining Forces, International Conference on Design Research, September 22-24, 2005. Media Centre Lume, University of Art and Design Helsinki. Also available from the web site: http://www2.uiah.fi/joiningforces/papers.html


ARTICLES IN REFEREED NATIONAL SCIENTIFIC BOOKS AND CONFERENCE PROCEEDINGS

Kangas, K., Lahti, H. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2004). Verkko-oppimisympäristö yhteisöllisen Esine-projektin tukena. In J. Enkenberg, P. Väisänen & E. Savolainen (Eds.) Tutkiva opettajankoulutus - taitava opettaja. Joensuun yliopistopaino, pp.185-198. Available also from the web site http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/.
Paavola, S., Hakkarainen, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2005, in press). Tutkivan oppimisen periaatteita ja käytäntöjä: ”trialoginen” tiedonluomisen malli. In Järvelä, S, Häkkinen, P & Lehtinen, E. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö.
Seitamaa-Hakkarainen, P. & Kangas, K. (2005). Esineet ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Verkko-oppimisympäristö yhteisöllisen tiedonrakentamisen tukena. In Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. &.Smeds, R. (Eds.) Opetus, opiskelu, oppiminen. Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 12. Life as Learning -julkaisu. pp. 147-165.
Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen K. (2005, in press). The Artifact Project –Knowledge building in a networked learning environment. Techne Serie.
Seitamaa-Hakkarainen, P. & Lahti, H. (2005, in press). Virtuaalinen design studio oppimisympäristönä. In Virkkunen, J & Engeström, R. Inhimillisen toiminnan kulttuurisen välittyneisyyden uudet muodot.


CONFERENCE ABSTRACTS, PRESENTATIONS & POSTERS

Antttila, P. (2003). Challenges for conceptualisation of Collaborative Design. An abstract in Programme and Abstracts book of the Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning, 4th to 5th December 2003, Helsinki, Finland, pp. 58.
Iivonen, M. (2003). Opiskelijoiden osallistuminen yhteisölliseen ja ongelmalähtöiseen työskentelytapaan - kokemuksia toiminnasta verkko-oppimisympäristössä. A paper presented at the Interaktiivinen tietotekniikka koulutuksessa -conference, 9.-11.4.2003, Hämeenlinna.
Iivonen, M., Lahti, H. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2003). Student Reflections on Collaborative Design Process. An abstract in Programme and Abstracts book of the Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning, 4th to 5th December 2003, Helsinki, Finland, pp. 69.
Iivonen, M. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2005). Organizing the Artifact Project - Teachers Reflection From Knowledge Building with a Learning Environment. An abstract in Programme and Abstracts book of the Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning Conference, December 1-2, 2005, Helsinki, Finland, pp. 87.
Lahti, H., Iivonen, M. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2003). Supporting experts’ participatory designing in a higher educational setting. An abstract in Programme and Abstracts book of the Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning, December 4 to 5, 2003 , Helsinki , Finland , pp. 81.
Leinonen, T., Klingyte & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2003). Fle3-software: Bringing Knowledge Building and Collaborative Design to the Classroom. An abstract in B. Wasson, R. Baggetun, U. Hoppe, & S. Ludvigsen, (eds.)., Proceedings of the International Conference of Computer-supported Collaborative Learning CSCL2003: Communication and Interaction, Community Events June 14-18, 2003, Bergen; Norway. InterMedia, University of Bergen, pp.193-194.
Matala, R. & Pursiainen, M. (2005). Developing a Usability Evaluation for Intelligent Clothing. A poster presented at the International Scientific Conference Ambience ’05 - Intelligent Ambience and Well-Being conference 19-20.9.2005, Tampere , Finland . Abstract in digital proceedings edited by Päivi Talvenmaa.
Pursiainen, M. (2003). Using Visual 3D Prototype in User-Centred Collaborative Design. A poster presented at the INTERLEARN - Multidisciplinary Approaches to Learning Conference 4-5.12.2003, Helsinki, Finland. An abstract in Programme and Abstracts book, pp. 115. 
Seitamaa-Hakkarainen, P., Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M. &  Engeström, R (2005). Practices of Teacher Guidance in the Computer Supported Collaborative Learning. A paper accepted in International Society for Cultural and Activity Research ISCAR –conference 20-24.9. 2005. Sevilla , Spain .
Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K.,  Engeström, R. & Hakkarainen, K. (2004). The Project of Artifacts – Collaborative Knowledge Building in Networked Learning Environment. Paper presented at the Baltic Sea conference 18-21.6.2004, Sweden.
Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti,   H. & Hakkarainen, K. (2003). A Comparison of Students’ Orientations in Three Educational Settings. An abstract in B. Wasson, R. Baggetun, U. Hoppe, & S. Ludvigsen, (eds.)., Proceedings of the International Conference of Computer-supported Collaborative Learning CSCL2003: Communication and Interaction, Community Events June 14-18, 2003, Bergen; Norway. InterMedia, University of Bergen , pp.147-149.
Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti, H. & Hakkarainen, K. (2004). Virtual Design Studio as Learning Environment. Paper presented at the Baltic Sea conference 18-21.6.2004, Sweden .
Seitamaa-Hakkarainen, P., Savolainen, M., Kohonen, K. & Hakkarainen, K. (2005). Progressive Inquiry Cycles in a Collaborative Lamp Design Process. A paper presented at the Summer Institute 2005 Conference. University of Toronto , Canada . 9 -12.8. 2005.
Seitamaa-Hakkarainen, P. & Uotila, M. (2004). Yhteisöllinen suunnittelu verkossa. An abstract in Programme and Abstracts book of the Oppiminen ja muuttuva työelämä -conference, 2.6.2004, Espoo, Finland, pp. 23. 
Seitamaa-Hakkarainen, P. & Uotila, M. (2005). Facilitating Social Creativity Through Collaborative Designing. An abstract in Programme and Abstracts book of the Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning Conference, December 1-2, 2005, Helsinki, Finland, pp. 66-67.
Seitamaa-Hakkarainen, P., Uotila, M., Iivonen, M., Kangas, K., Lahti, H. & Pursiainen, M. (2005). CoDes - Facilitating Social Creativity through Collaborative Designing. A poster presented at the Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning Conference, December 1-2, 2005 ,   Helsinki , Finland .


MASTER’S THESIS

Falin, P. (2004). The Types of knowledge constructed Through Designing. A case study of a design process. University of Lapland, Faculty of Art and Design, Department of Textile and Clothing Design.
Pursiainen, M. (2003). Virtual-clothing Image. Informative significance of the visual 3D prototype and communicative experience of prototyping to be used in evaluating usability of cloth concepts. University of Lapland, Faculty of Art and Design, Department of Textile and Clothing Design. An abstract available from the web site: http://olos.ulapland.fi/onayte/julkinen/index.php
Räisänen, T. (2004). E-learning in Clothing Design. University of Lapland , Faculty of Art and Design, Department of Textile and Clothing Design. An abstract available from the web site: http://olos.ulapland.fi/onayte/julkinen/index.php
Savolainen, M. & Kohonen, K. (2005). ”TEHÄÄN SELLANEN LAMPPU”. Tutkiva oppiminen ja yhteisöllinen suunnittelu valaisimen suunnitteluprosessissa. University of Joensuu , Faculty of Education, Savonlinna Department of Teacher Education.


OTHER PUBLICATIONS

Anttila, P. (2005). Taide, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Artefakta 16. Akatiimi Oy.
Bollström-Huttunen, M., Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen, K. (2004). Kuinka tutkiva oppiminen toteutetaan? Kokemuksia esinehankkeesta. In Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY, pp. 211-249.
Iivonen, M., Lahti, H. & Mäki-Tuominen, J. (2003). Pukeutumisen tie – verkko-oppimateriaali yhteisöllisen ja ongelmaperustaisen prosessin tueksi. Available from the web site:
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/pukeutumisentie/
Lahti, H. & Iivonen, M. (2004a). Esimerkki oppimisaihion käytöstä tutkivassa oppimisessa. In L. Ilomäki (Ed.) Opi ja onnistu verkossa - aihiot avuksi. Helsinki: Opetushallitus, pp. 93–95.
Lahti, H. & Iivonen, M. (2004b). Exempel på användning av ett lärobject vid undersökande lärande. In L. Ilomäki (red.) Kunskapa på nätet – med hjälp av lärobject. Helsinki: Utbildningsstyrelsen, pp. 93–94.
Pursiainen, M., Matala, R., Mäyrä, J., Latva, M., Pohjapelto, K., Pyykkönen, M., Janhila, L., Falin, P., Juurikka, M. & Uotila, M. (2006). HardWorkers - Intelligent Clothing Concept for Heavy-industry Workers. Multimedia presentation produced for evaluating usability of Intelligent Clothing Concepts. University of Lapland , Faculty of Art and Design C 32. Rovaniemi, 2006.
Seitamaa-Hakkarainen, P., Raami, A., Mielonen, S. & Hakkarainen, K. (2004). Design Polut –tietoa designoppimisesta. University of Art and Design Helsinki.
Available from the web site: http://www.uiah.fi/polut.


                


 

Files