Publications

Here is a sample of recent publications on the themes and topics of the research project. (For more papers please see the personal web pages of the participants.) If you wish to have copies of the papers, please contact the authors directly.

Books

 • Moisander, Johanna & Anu Valtonen (2006) Qualitative Marketing Research: A Cultural Approach. London: Sage Publications.
 • Valtonen, Anu (2004) Rethinking free time. A study on boundaries, disorders, and symbolic goods, Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis, A-236, Helsinki: Helsinki School of Economics.

Refereed articles

 • Moisander, Johanna and Päivi Eriksson (2006) Corporate Narratives of Information Society: Making Up the Mobile Consumer Subject. Consumption, Markets & Culture, 9(4), 257-275.
 • Moisander, Johanna and Anu Valtonen (2006) Cultural Marketing and Consumer Research: Analytics of Cultural Practice, European Advances in Consumer Research, 7, 565-570.
 • Freeman, Stephanie & Johanna Moisander & Sari Stenfors (2004) Mallit yritysten oppimisympäristöissä: akateemisten mallien kehittäjien ja yritysten tiimiorganisaatioiden yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. Aikuiskasvatus 4/2004, 309-21.

Chapters in Books

 • Eräranta Kirsi and Johanna Moisander (2006) Miten kuluttajaa hallitaan ympäristöpoliittisena toimijana? Teoksessa: Massa Ilmo and Sanna Ahonen (toim.) Arkielämän ympäristöpolitiikka, Helsinki: Gaudeamus, 17-32.
 • Moisander, Johanna and Kirsi Eräranta (2006) Markkinoinnin maailmankuva ja tiedon tuotannon käytännöt. In: Rolin, K. & Kakkuri-Knuuttila, M. & Henttonen, E. (eds.) Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 174-194.
 • Valtonen, Anu (2004) "Sleep: a leisure pleasure manufactured in the market", in Manufacturing leisure: Innovations in fun, leisure and well-being, eds. M. Pantzar and E. Shove, National Consumer Research Center Publications, Helsinki
 • Valtonen, Anu (2005) "Ryhmäkeskustelut - millainen metodi?" teoksessa Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus, toim. L. Tiittula ja J. Ruusuvuori, [’Focus groups method’ in Interaction and Context in Interviews], Tampere: Vastapaino
 • Moisander, Johanna (2004) "Vihreä kulutus yhteiskunnallisena ilmiönä", Teoksessa Heiskanen, Eva (toim.) Ympäristö ja liiketoiminta. Arkiset käytännöt ja kriittiset kysymykset. Helsinki: Gaudeamus, 291-302.
 • Moisander, Johanna & Anu Valtonen (2002) Tietoyhteiskunta - tehoyhteiskunta: Helpommin, nopeammin, tehokkaammin. Teoksessa: Uusitalo, L. (toim.) Kuluttaja Virtuaalimarkkinoilla, Helsinki: Edita, 224-50.

Other interesting papers

 • Markuksela Vesa & Valtonen Anu (2006) "Kalastusmarkkinoilla tutkimattomia kasvumahdollisuuksia", Tieto & Trendit 6-7, 77-79.
  Moisander, Johanna (2006) Saasteita ja ilmastonmuutosta vastaan ei tarvitse taistella yksin, aseena pelkkä kauppakassi. Julkaistaan Oikeusministeriön Kansanvalta.fi -portaalissa.
 • Moisander, Johanna & Anu Valtonen (2005) "Busy Professionals-A Cultural Approach To Time", In Caseby, D. (ed.) In Search of Time, Proceedings of the International Conference ISIDA -May 8-10, 2003, Palermo, Italy, pp. 23-32.
 • Moisander, Johanna (2005) Kulttuurinen kulutustutkimus. Kuluttajatutkimus.Nyt, 1/2005, 37-48.
 • Eriksson, Päivi & Johanna Moisander & Kirsi Korpiaho (2004) Narratives of Technology and Gender. In: Eriksson, P. et al. (eds.) Gender and Organizations in Flux?, Swedish School of Economics and Business Administration Research Reports, 60, Helsinki. Yliopistopaino, pp. 293-306.