Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (Pöykkölä, Laajakaista 3)

Graafinen suunnittelu on visuaalisen viestinnän suunnittelua. Se ponnistaa ideansa taiteesta ja estetiikasta. Mutta sillä on yleensä taiteesta poiketen tlaaja, asiakas, joka määrittää suunnittelun tavoitteet ja tarkoituksen.

Graafinen suunnittelu ei ole vain kivojen esitteiden ulkoasun suunnittelua tai kuvien tekemistä. Se on ajattelua ja toimintaa, jossa tuotetaan visuaalisen viestinnän avulla visuaalista kulttuuria. Suunnittelija ratkaisee ohgelmia ja määrittelee merkityksiä sekä identiteettejä.

Kyse on myös sosiaalisten käytäntöjen harjoittamisesta, joka edellyttää myös erilaisten teknologioiden tuntemusta. Kun uuden median korvaa vieläkin uudempi media, on suunnittelijan kyettävä sopeuttamaan työnsä aina uudenlaisiin ympäristöihin.

Yliopisto-opintojen tarkoituksena on rohkaista ammattikäytäntöjen imitoimisen sijasta näkemään laajempia kysymyksiä ja epäilemään valmiita ajatusmalleja.

Opinnoissa keskitytään paitsi yksittäisiin suunnittelutehtäviin myös alan yleiseen ymmärtämiseen. Yksittäiset suunnittelutehtävät voivat liittyä mielikuviin, faktatietoon, fiktioon tai myös kielen visualisointiin eli typografiaan.

Koulutusohjelmasta valmistuvat maisterit työskentelevät mediassa visuaalisina journalisteina, suunnittelijoina mainos- tai suunnittelutoimistoissa tai muissa organisaatioissa, itsenäisinä suunnittelijayrittäjinä, kuvittajina, pilapiirtäjinä tai jatkavat opintojaan tutkijakoulutuksessa. 

Tiedostot