1. Tieteellinen tiedonhankinta
1.1.
 
Mitä
1.2. Miten
1.3. Miksi
1.4. Informaatiolukutaito
1.5. Kurssin tavoitteet
2. Tiedonhaun valmistelu
2.1. Avainkäsitteet
2.2. Asiasanastot ja luokitus
2.3. Hakusanojen valinta
3. Tiedonhakutekniikat
3.1. Hakusanojen yhdistäminen
3.2. Hakusanojen katkaisu
3.3. Haun rajaus
3.4. Hakusuunnitelma
4. Tiedonhakujärjestelmät
4.1. Tietokannat
4.2. Internet
5. Tiedonlähteet
5.1. Kirjat ja opinnäytteet
5.2. Kotimaisia artikkeleita
5.3. Kansainvälisiä artikkeleita
5.4. Sanoma- ja uutislehtiä
5.5. Kuvia
5.6. Hakuteoksia
5.7. Virallistietoa
5.8. Tilastoja
5.9. Tiedonlähteen valinta
6. Uuden tiedon seuranta
7. Hakutuloksen arviointi

7.1. Lähdekritiikki
7.2. Tiedonhaun onnistuminen
8. Viittauskäytännöt
8.1. Lähdeviitteet
8.2. Lähdeluettelo
8.3. Esimerkkejä
8.4. Viitteiden hallinta
9. Tekijänoikeus 

 

 

4.1.2 Esimerkkejä artikkelin viitetiedoista

ARTO-tietokannassa:

Tekijä(t):      Luomanen, Jari
Nimeke:       Systemaattisuudesta kvalitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa
Aineisto:      artikkeli kausijulkaisussa
Teoksen kieli: fin
Asiasana:     tutkimus - arviointi (ysa)
                  
tutkimusmenetelmät - sosiaalitieteet (ysa)
                   kvalitatiivinen tutkimus (ysa)
                   kvantitatiivinen tutkimus (ysa)

Muut tekijät: Räsänen, Pekka
Julkaisussa
: Tieteessä tapahtuu. - Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta.
ISSN 0781-7916 . 18 (2000): 1, s. 55-58.
 

ERIC-tietokannassa:

Title                  Skills and Strategies for Media Education.
Authors             Thoman, Elizabeth
Publication title  Educational Leadership
Volume              56
Issue                 5
Pages                50-54
Publication Date February 1999

ISSN                  0013-1784
Subjects          Active Learning; Advertising; Definitions; Elementary Secondary
                       Education; Futures (of Society); Interpretive Skills;
                      Learning Strategies; *Mass Media; Technological Literacy;
                      Technology Education; Television; Values; Violence
Abstract          To thrive in our media-saturated culture, children must become

                      media literate and learn five lessons: media messages are
                      constructed by a few for the many; constructions involve
                      creative
 languages; different people experience the same media
                      message
 differently; media are primarily profit-driven
                      businesses; and media
 have embedded values and viewpoints.
Language        English
Accession Number EJ581520