Tiedekirnu

Blogi nostaa esille Lapin yliopiston tutkimusta ja opetusta, kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tapahtumia
eri tieteenalojen näkökulmista sekä pohtii opetuksen periaatteita ja menetelmiä. Lue blogia.

blogistikuva_laura_tiitinen.jpg

Laura Tiitinen, tutkija

Hämmästelen blogissani kunta-alan työntekijöiden sananvapautta ja vaientamista, suomalaista julkisen viestinnän kulttuuria, kansalaisten oikeuksia tietoon julkisista palveluista sekä sosiaalityön realiteetteja. Tarkastelen näitä aiheita blondin logiikalla, käytännön ja tutkimuksen näkökulmista.
 
  blogistikuva_merja_laitinen.jpg

Merja Laitinen, professori,sosiaalityö

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdentuu moraalisesti latautuneisiin, tabuluonteisiin ja sensitiivisiin sosiaalityön kohdeilmiöihin, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja vainoon. Pohdittavaksi asettuvat kysymykset oikeudenmukaisuudesta, tiedosta, tiedetyksi tulemista ja kohtaamisen mahdollisuuksista.
 
blogistikuva_petri_koikkalainen.jpg

Petri Koikkalainen, valtio-opin akatemiatutkija

Tieteenalat ja tutkimuslaitokset perustetaan aina jotain tarkoitusta varten. Tutkimukseni käsittelee yhteiskunta- ja ihmistieteiden kehitystä, tiedon merkitystä yhteiskunnassa sekä vallankäytön oppien ja käsitteiden muutosta. Tutkin toisen maailmansodan jälkeisiä vuosikymmeniä, jolloin historiallinen tieto limittyy vielä vahvasti nykyhetken kysymyksiin.
 


Kuvat: Irma Varrio