Kysely yhteistyökumppaneille Lapin yliopiston verkkosivu-uutisoinnista

Lapin yliopisto uudistaa parhaillaan verkkosivujaan, ja tässä yhteydessä aiomme uudistaa myös uutis- ja ajankohtaistietojemme esitystapaa verkkosivuillamme.

Jotta uudistus palvelisi tarkoituksenmukaisesti kaikkia tärkeitä sidosryhmiämme, haluaisimme kysyä Teidän näkemyksiänne ja tarpeitanne Lapin yliopiston verkkosivujen ja etenkin verkkosivuilla julkaistavien ajankohtaistietojen osalta. Pyytäisimme Teitä vastaamaan muutamaan kysymykseen oheisella lomakkeella maanantaihin 16.11. mennessä. Vastaukset voi antaa nimettömänä, ja palaute käsitellään luottamuksellisesti Lapin yliopiston viestintäpalveluissa.

Ajastanne ja ajatuksistanne kiittäen,

Olli Tiuraniemi
Viestintäpäällikkö
Lapin yliopisto
Viestintä
P. 0400 695 418
olli.tiuraniemi@ulapland.fi 
  Sari Väyrynen
Viestintäsuunnittelija
Lapin yliopisto
Viestintä
P. 040 571 1960
sari.vayrynen@ulapland.fi