Viestinnän arviointi

Viestintäpalveluiden toimintaa arvioidaan ja ohjeistetaan vuosittain hallintoyksikön tulosneuvotteluissa sekä rehtorin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Viestintäpalveluiden sisäiset kehityskeskustelut ohjaavat osaltaan yksikön toimintaa. Lisäksi yksikkö pitää yhteisiä palavereita ja kehittämispäiviä, joissa arvioidaan ja linjataan yksikön toimintaa.

Koko yliopiston viestintätoimenpiteitä arvioidaan myös työtyytyväisyyskyselyssä sekä kyselyssä, joka koskee kehittämis- ja hallintopalveluiden tuottamia palveluita. Viestintäpalveluiden toimintaa koskevaa palautetta käsitellään tarvittaessa yksikön palavereissa tai asiasta vastaavan työntekijän kanssa.

Medialle suunnatun viestinnän onnistumista arvoidaan uutisseurantapalvelusta saatujen tietojen avulla. Lisäksi viestintäpalvelut järjestää päätoimittajille ja uutispäälliköille rehtorin johdolla tarvittaessa pressilounaita, joilla käsitellään yliopiston kannalta tärkeitä ajankohtaista asioita.

Kide-lehteä ja Latitude-lehteä arvioidaan ja palautetta käsitellään toimituskokouksissa. Kide-lehteä on kehitetty ulkopuolisen konsultoinnin ja arvioinnin avulla vuosina 2005, 2006 ja 2009.

Opiskelijarekrytoinnin onnistumista seurataan Taloustutkimus Oy:n Korkeakoulujen imagotutkimuksella, hakijamäärillä sekä verkkosivujen tilastoilla.

Viestinnän tuloksellisuuden arvioinnissa painopistettä pyritään siirtämään suoritelaskennasta viestinnän kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin, mikä korostaa johdon viestinnällisiä vastuita ja toisaalta nostaa esiin jokaiselle yliopistolaiselle kuuluvan vastuun viedä yliopiston viestiä eteenpäin omien sidosryhmiensä kautta