Viestinnän arvot ja vastuut

Yliopiston viestinnän arvoja ovat avoimuus, aktiivisuus, nopeus, palvelevuus, luotettavuus ja tasapuolisuus.

Lapin yliopiston viestinnän linjaukset perustuvat Lapin yliopiston strategiaan vuodelle 2020, strategian toimeenpanosuunnitelmaan, kehittämis- ja hallintopalveluiden laatukäsikirjaan sekä valtionhallinnon viestintäsuosituksiin ja säännöksiin.

Lisäksi viestintäpalvelut noudattaa toiminnassaan yhteisöviestinnän yleisiä eettisiä ohjeita: Ateenan koodia, Lissabonin ohjeistoa sekä Journalistin ohjeita.

Ulkoisen vaikuttajaviestinnän ja sisäisen työyhteisöviestinnän vastuissa korostuvat hallituksen, rehtorin, hallintoyksikön johtoryhmän sekä yliopiston johtoryhmän viestintävastuut. Viestintäpalvelut-yksikkö on hallinnon strateginen kumppani ja operatiivinen toimija yliopiston ulkoisessa vaikuttajaviestinnässä ja sisäisessä työyhteisöviestinnässä. Tiedekunnissa korostuvat dekaanien, professoreiden sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan viestintävastuut. Hanketoiminnassa viestinnän vastuu on hankkeiden vetäjillä. 
 
 

viestintavastuut.gif
 
 

viestinnan_kanavat.gif  
 

viestintavastuut_ktk.gif
 

viestintavastuut_otk.gif

 
viestintavastuut_ytk.gif