Perusviestit ja tarina

Lapin yliopiston yhteisenä profiilialueena on kansainvälisesti korkeatasoinen arktisen ja pohjoisen ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön sekä näiden vuorovaikutuksen tutkimus. Yliopiston toinen, erityisesti aluevaikuttamiseen suuntautunut profiilialue on kansainvälinen matkailun tutkimus.

Yliopiston strategiset painoalat ovat palvelumuotoilu, pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ sekä kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus. Painoalat vastaavat Lapin korkeakoulukonsernin strategisia painoaloja. Arktisen ja pohjoisen alueen muutos ja erityiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset olosuhteet tarjoavat erityisen tutkimusympäristön painoaloille.

Lapin yliopiston viestintä pyrkii kaikessa toiminnassaan kirkastamaan Lapin yliopistoa profiloivia perusviestejä. Ydinviesti, jota pyritään levittämään mahdollisimman laajalle on Pohjoisen puolesta – maailmaa varten.

Lapin yliopisto on monialainen ja kansainvälinen tieteen ja taiteen yhdistäjä. Yliopiston tarinassa kiteytyvät juridiikka, taide, kasvatus ja yhteiskuntatieteet sekä innovatiivinen tieteenalojen rajapinnoilla liikkuva tutkimus ja opetus. Lisäksi yliopisto on vahva kansainvälisenä verkostoitujana ja kiinnostavana opiskelupaikkana.

Lapin yliopisto on arktiseen ja pohjoiseen liittyvän tutkimuksen ja opetuksen solmukohta. Tarinan keskiössä ovat Arktinen keskus, joka yhdistää luovasti arktista ja muun kylmän ilmanalan huippututkimusta, sekä Lapin korkeakoulujen yhteinen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, joka on johtava matkailun tutkija ja kouluttaja Euroopassa. Lisäksi Pohjoinen kulttuuri-instituutti vahvistaa alueellista kulttuuri-identiteettiä.

Yliopisto on alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tarinaa tukee Lapin yliopiston maine yhteiskunnallisena vaikuttajana ja aktiivisena tulevaisuuden tekijänä. Yliopisto on toiminnassaan kestävän kehityksen edistäjä sekä elinkeinoelämän ja tutkimuksen vuorovaikutuksen rakentaja.