Sosiaalisen median linjaukset yliopistolle

Lapin yliopiston viestintäpalvelut on laatinut yliopistolle sosiaalisen median viestintäsuunnitelman. Suunnitelmassa linjataan yliopiston sosiaalisen median viestinnän tavoitteet, ohjeistukset ja toimintasuositukset.

Sosiaalisen median merkitys osana yliopiston kokonaisviestintää on kasvanut. Lapin yliopisto käyttää tällä hetkellä sosiaalisen median kanavinaan Facebookia, Twitteriä, blogeja, Youtubea ja Vimeoa. Lapin yliopiston tiedekuntia ja yksiköitä kannustetaan viestintään sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median seuraaminen ja aktiivinen mukanaolo tukevat viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä erilaisille kohderyhmille.

Viestintä sosiaalisessa mediassa tukee ja monipuolistaa yliopiston muuta viestintää. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa inhimillistää yliopistoa yhteisönä ja tekee siitä helpommin lähestyttävän nykyisille ja tuleville opiskelijoille sekä yliopiston yhteistyökumppaneille. Lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa tieteen popularisoimisen sekä tutkimustulosten jakamisen yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle.

Www-osoitteet Lapin yliopiston some-kanaviin:

www.facebook.com/ulapland
www.twitter.com/ulapland
www.ulapland.fi/Blogit
www.youtube.com/ulapland
www.vimeo.com/groups/ulapland