Viestinnän kanavat

Verkko on tärkeä viestinnän kanava, mutta se ei kata kaikkia viestinnän tarpeita. Printtiaineistolla on edelleen oma merkityksensä. Erityisesti vaikuttajaviestinnässä ja muissa sidosryhmäsuhteissa korostuu kasvokkaisviestinnän merkitys.

Populaarin tiedeviestinnän keskeisiä kanavia ovat yliopiston yhteisölehdet Kide ja Latitude, mediaviestintä (etenkin tiedotteet), yliopiston verkkosivut, julkaisut, seminaarit, konferenssit ja muut tiedetapahtumat. Tiedeviestinnän tavoitteena on parantaa tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan näkyvyyttä, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi yliopiston viestintäpalvelut toimii yhteistyössä yliopiston tutkijoiden ja opettajien kanssa. Mediaviestintää tehdään pääasiassa vain suomen kielellä. Viestintäpalveluiden yhteydessä toimiva kongressipalvelu palvelee yliopistolaisia kokousten ja kongressien järjestämisessä ja käytännön toteutuksessa.

Kansainvälisen viestinnän keskeisimpiä kanavia ovat yliopiston englanninkieliset verkkosivut, esitteet, yliopiston englanninkielinen Latitude-lehti sekä erilaiset sidosryhmäyhteistyön muodot (mm. vierailut yhteistyökumppaneiden luona, vierailujen isännöinti, tapahtumat). Edellä mainittujen lisäksi kansainvälisessä opiskelijarekrytoinnissa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja messuesiintymisiä.

Kansallisen opiskelijarekrytoinnin keskeisimpiä kanavia ovat yliopiston verkkosivut, esitteet, messuesiintymiset, lukiovierailut, opinto-ohjaajayhteistyö, sosiaalinen media ja maksullinen ilmoitusmarkkinointi.

Sisäisen työyhteisöviestinnän keskeisimpiä kanavia ovat yliopiston intranet, yliopiston verkkosivut, sähköpostiviestintä (koko henkilökunnan sähköpostilista, yksiköiden omat sähköpostilistat), tiedotus-, keskustelu- ja juhlatilaisuudet sekä kokoukset ja palaverit.