LAYHY - sinun asiallasi

Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys r.y. on Lapin yliopiston henkilökuntaa edustava ammattiyhdistys. Sen jäsenistöön kuuluu atk-, toimisto-, hallinto- ja kirjastotyöntekijöitä,  suunnittelijoita, virastomestareita, ym. Yhteistä jäsenistölle on yhteinen työnantaja Lapin yliopisto - ja tietysti yhteiset tavoitteet jäsenistön ja työyhteisön hyvinvoinniksi.

Yhdistys edistää ja valvoo jäsentensä palkkauksellisia ja oikeudellisia etuja. Toiminta on jäsenlähtöistä. Tavoitteena on edistää yhteishenkeä,  olla aktiivinen, asiantunteva ja osaava  ammattiyhdistys.

Yhdistys toimii paikallistasolla lähellä jäsentä, lisäksi kuulumme vahvaan valtakunnalliseen ammattijärjestöön YHL-Palkansaajajärjestö PARDIA - STTK. Tämä takaa sen, että LAYHY:n jäsenten etuja ajamassa on myös vankka valtakunnallisen tason vaikuttajajoukko. Yhdistykseen voi liittyä jokainen Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva.