Edunvalvonta

LAYHY ajaa jäsentensä  palkkauksellisia ja oikeudellisia ja etuja. Yhdistyksen edustajat osallistuvat yliopiston hallintoelinten toimintaan sekä tekevät esityksiä ja aloitteita  työntekijöiden asemaa koskevissa asioissa yhteistyössä YHL:n kanssa. Lisäksi LAYHY:llä on edustajansa myös YHL:n hallituksessa ja  ammattialakohtaisissa toimikunnissa.

LAPIN YLIOPISTOSSA:

Layhyn edustajana yliopiston arviointiryhmässa 2015
Jäsen: luottamusmies Katariina Soudunsaari
Varajäsen: Marjo Marjava

Edustaja yliopistokollegiossa 1.1.2014–31.12.2017
Hallintosihteeri  Marjo Majava, varajäsen Katariina Soudunsaari

Lapin yliopiston hallituksessa 1 .1.2015–31.12.2017
henkilöstöjärjestöjen edustajana on Layhyn jäsen,
kehittämispäällikkö
Satu Pesola 

Edustajat Lapin yliopiston työsuojelutoimikunnassa:
virastomestari Risto Vaara, varajäsen tietopalvelusihteeri Mikko Hyötyniemi
varajäsen Marjo Majava

Työsuojeluvaltuutettu: II varavaltuutettu Teuvo Piitsalo   


YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITOSSA:

YHL:n liittovaltuusto:  jäsen Mikko Hyötyniemi, varajäsen Katariina Soudunsaari                 

YHLn hallitus:  jäsen Risto Vaara, varajäsen Leila Tauriainen

YHL ammattialatoimikuntien edustajat 2014 - 2017
Valittu syyskokouksessa 9.12.2013

  • Työsuojeluvaliokunta: Mikko Hyötyniemi ja Risto Vaara
  • ATK-toimikunta: Leena Lehikoinen ja Aila Luukinen, varalla Sakari Vaara
  • Hallinto- ja toimistohenkilöstö: Pirjo Hirvonen ja Ritva Remes
  • Kirjastohenkilöstö: toimistosihteeri Tarja Häkkinen ja Mikko Hyötyniemi
  • Virastomestari- ja kiinteistöhenkilöstö: Risto Vaara ja Pertti Leinonen