Luottamusmiehet:
Pääluottamusmies kirjastosihteeri Katariina Soudunsaari, p.  2907, 040 484 4310.
Varaluottamusmies virastomestari Risto Vaara, p. 2028, 040 571 1961.

LAYHY /Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys ry:n hallitus 2015:

Yhdistyksen toiminnantarkastajana vuonna 2015 on Iina Karjalainen.

Puheenjohtaja        

 
Raija Kivilahti
tapahtumakoordinaattori, Ak
p. 2778,
040 568 4890                                                         
   
Varapuheenjohtaja Risto Vaara
Virastomesteri
p. 2028, 040 571 1961
   
Sihteeri 
 
 
Leila Tauriainen
hallintosihteeri, yleishallinto
p. 2250, 040 764 2590
   
Jäsen Pirjo Hirvonen
 koordinaattori, opiskelupalvelut
p. 2258, 040 3559 926
   
 Jäsen Sari Mantila
opintosihteeri, YTK
p. 2623, 040 484 4209
   
Jäsen 


Aila Luukinen
Atk-suunnittelija, hallintoyksikkö
p. 2103,  040 752 9410
   
Taloudenhoitaja         Ritva Remes
opintosihteeri, KTK
p. 2430, 040 4844 131
   
Työttömyyskassa-
asiamies 
Marjo Majava
hallintosihteeri, TTK
p. 2350, 040 484 4389
 
Lakkopäällikkö
Risto Vaara,
virastomestari, hallintoyksikkö
p. 2028, 040 571 1961