Opiskelijavalinnat vuonna 1999

Tiedekunta Hakemuksia (ensisij.) Valintakokeisiin osallistui Hyväksytyt Lisäksi ilman 
valintakoetta hyväksytyt *
Pistemäärät 
A
Pistemäärät 
B

Kasvatustieteiden tiedekunta  
Aikuiskasvatus 59 24 18 11 25/55 17,50/30
Kasvatustiede 245 109 32 15 32,50/45 22,50/30
Luokanopettajan koulutus 390 253 ** 53 5 - 22/32
Mediakasvatuspainotteinen  
opettajankoulutus
54 37 16 - - 19/32
Yhteensä 748 423 119 31    

Oikeustieteiden tiedekunta 
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 430 337 119 8 69/128 46/100

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Hallintotieteet 79 32 25 6 31,25/80 4,75/40
Kansainväliset suhteet 53 37 17   51,50/80 15/40
Kansantaloustiede 94 63 16 1 47/100 20,50/60
Laskentatoimi 96 68 16 1 56.50/100 24,50/60
Markkinointi 100 65 18 4 56/100 25,50/60
Matkailun ko. 146 77 21 - 66,50/80 31/40
Potilasasiamieskoulutus 21 6 5 - - -
Sosiaalityön ko. 307 194 36 11 - 14/26
Sosiologia 165 85 21 12 71/80 35,50/40
Yhteensä 1061 627 175 35    

Taiteiden tiedekunta  
Audiovisuaalisen kulttuurin ko
- audiovisuaalien mediakulttuurin sv
45 36 20 - 15,17/23 -
- graafisen suunnittelun sv 42 34 14 - 10,50/23 -
- videoilmaisun sv 27 15 9 - 13,50/23 -
Kuvaamataidon opetuksen ko 154 89 27 - 14,34/24 -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko            
- tekstiilialan sv 22 14 11 - 17,75/30 -
- vaatetusalan sv 41 28 14 - 15/30 -
Teollisen muotoilun ko 84 36 19 - 18,75/30 -
Yhteensä 435 261 121 -    
             
Kaikki yhteensä 2674 1648 534 74    

Avoimia yliopisto-opintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneet, muista yliopistoista siirtyneet
** Kirjakuulusteluun kutsumispistemäärä oli 5
A = Todistusten lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.
B = Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.