Opiskelijavalinnat vuonna 2000

Tiedekunta Hakemuksia (ensisij.) Valintakokeisiin osallistui Hyväksytyt Lisäksi ilman 
valintakoetta hyväksytyt *
Pistemäärät 
A
Pistemäärät 
B

Kasvatustieteiden tiedekunta  
Aikuiskasvatus 94 57 21 11 29/45 20/30
Kasvatustiede 171 77 32 17 28,5/45 18/30
Luokanopettajan koulutus 367 227 48 3 - 22,5/30
Mediakasvatuspainotteinen  
opettajankoulutus
56 42 16 - - 19/30
Yhteensä 688 403 117 31    

Oikeustieteiden tiedekunta 
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 480 389 120 8 65/128 43/100

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Hallintotieteet 133 73 20 5 44/80 16,25/40
Kansainväliset suhteet 97 61 21 - 59/80 22/40
Kansantaloustiede 103 81 16 - 51,5/100 17,63/60
Laskentatoimi 124 90 17 3 52/100 19,5/60
Markkinointi 129 97 16 - 54,5/100 21,38/60
Matkailun ko. 147 84 20 1 62,25/80 27,25/40
Potilasasiamieskoulutus 19 13 10 - - 18/40
Sosiaalityön ko. 270 178 35 5 - 14,75/26
Sosiologia 121 63 21 8 56,5/80 30/40
Yrittäjyyden maisteriohjelma 98   28      
Yhteensä 1241 740 204 22    

Taiteiden tiedekunta  
Audiovisuaalisen kulttuurin ko
           
- audiovisuaalien mediakulttuurin sv 51 50 20 1 16/23 -
- graafisen suunnittelun sv 56 41 12 - 15/23 -
- videoilmaisun sv 19 17 6 - 15,5/23 -
Kuvataidekasvatus 161 101 25 - 14,08/24,25 -
Media- ja suunnitteluteknololgian maisterikoulu 29 11 11 - - -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko            
- tekstiilialan sv 31 31 16 - 12,25/21 -
- vaatetusalan sv 56 47 15 - 13,25/21 -
Teollisen muotoilun ko 98 46 20 - 18/30 -
Yhteensä 501 344 125 1    
             
Tiedekuntien yhteinen maisteriohjelma            
- Informaatioteknologian maisteriohjelma 118   32      
             
Kaikki yhteensä 3028 1876 598 62    

 
*  Avoimia yliopisto-opintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneet, muista yliopistoista siirtyneet
** Kirjakuulusteluun kutsumispistemäärä oli 5
A = Todistusten lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.
B = Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.