Opiskelijavalinnat vuonna 2001

Tiedekunta Hakemuksia (ensisij.) Valintakokeisiin osallistui Hyväksytyt Lisäksi ilman 
valintakoetta hyväksytyt *
Pistemäärät 
A
Pistemäärät 
B

Kasvatustieteiden tiedekunta  
Aikuiskasvatus 40 28 20 4 24/45 15/30
Kasvatustiede 251 145 32 23 31,5/45 22/30
Luokanopettajan koulutus** 517 217 52 3 - 26/30
Mediakasvatuspainotteinen  
opettajankoulutus
108 33 16 - - 21/30
Yhteensä 916 423 120 30    

Oikeustieteiden tiedekunta  
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 466 359 119 5 67/128 42/100

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Hallintotieteet 70 44 16 5 51/80 22,50/40
Julkisoikeus 74 45 16 1 51/80 23,25/40
Kansainväliset suhteet 102 64 23 1 54/80 16/40
Laskentatoimi 48 32 15 - 25,5/70 6,5/40
Markkinointi 69 49 15 - 31/70 10/40
Matkailututkimus 107 65 21 2 67/80 32/40
Sosiaalityön ko. 268 193 35 4 - 16,5/26
Sosiologia 134 70 21 10 62,5/80 30/40
Yhteensä 872 562 162 23    

Taiteiden tiedekunta  
Audiovisuaalisen kulttuurin ko
           
- audiovisuaalien median sv 57 45 17 2 7,25/12 -
- graafisen suunnittelun sv 81 37 12 2 8/12 -
- videoilmaisun sv 30 19 6 1 7,5/12 -
Kuvataidekasvatus 116 89 25 - 14,42/24,25 -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko            
- tekstiilialan sv 45 31 14 - 13,75/18 -
- vaatetusalan sv 52 38 16 - 13/18 -
Teollisen muotoilun ko 62 46 23 - 12,66/21 -
Multimedian maisteriohjelma 21  16 15  -    
Yhteensä 464 321 128 5    
             
Tiedekuntien yhteinen maisteriohjelma            
- Informaatioteknologian maisteriohjelma 33     7    
             
Kaikki yhteensä 2751 1665 529 70    

 
* Avoimia yliopisto-opintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneet, muista yliopistoista siirtyneet
** Alin valintakokeeseen kutsumispistemäärä oli 5,5
A = Todistusten lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.
B = Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.