Opiskelijavalinnat vuonna 2002

Tiedekunta Hakemuksia (ensisij.) Valintakokeisiin osallistui Aloituspaikat Pistemäärät 
A
Pistemäärät 
B

Kasvatustieteiden tiedekunta  
Aikuiskasvatus 74 52 20 28/45 17,5/30
Kasvatustiede 189 125 32 30,5/45 20/30
Luokanopettajan koulutus** 440 219 48 - 25/30
Mediakasvatuspainotteinen  
opettajankoulutus***
84 32 16 - 23/30
Yhteensä 787 428 116    

Oikeustieteiden tiedekunta  
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 517 407 100-127 64/128 43/100

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Hallintotiede 70 44 16 49,25/80 22,25/40
Johtamisen ko 98 55 15 55,5/80 22/40
Julkisoikeus 36 17 16 - 2/40
Kansainväliset suhteet 126 84 20 63,25/80 24,5/40
Laskentatoimi 67 48 15 27/70 8,5/40
Markkinointi 53 35 15 27/70 6,5/40
Matkailututkimus 122 77 25 63,5/80 28/40
Sosiaalityön ko. 237 180 35 - 12,75/26
Sosiologia 97 63 20 63,5/80 28,5/40
Yhteensä 906 603 177    

Taiteiden tiedekunta  
Audiovisuaalisen kulttuurin ko
         
- digitaalisen median sv 50 39 21 5,25/12 -
- videoilmaisun sv 24 15 11 7/12 -
Graafisen suunnittelu ko 90 49 12 8,5/12  
Kuvataidekasvatus 149 97 25 14,83/24,25 -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko          
- tekstiilialan sv 34 23 18 11,75/18 -
- vaatetusalan sv 65 36 18 13/18 -
Teollisen muotoilun ko 95 85 20 11,66/18 -
Yhteensä 507 344 125    
           


*   Alin valintakokeen kutsumispistemäärä oli 5,5
** Alin valintakokeen kutsumispistemäärä oli 5,0
A = Todistusten lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.
B = Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.