Opiskelijavalinnat vuonna 2003

Tiedekunta Hakemuksia (ensisij.) Valintakokeisiin osallistui Aloituspaikat Pistemäärät 
A
Pistemäärät 
B

Kasvatustieteiden tiedekunta  
Aikuiskasvatus 63 44 20 27,5/45 19,75/30
Kasvatustiede 243 167 32 30,5/45 21/30
Luokanopettajan koulutus** 357 161 48 - 18/24
Mediakasvatuspainotteinen  
opettajankoulutus***
61 27 16 - 13/24
Yhteensä 724 399 116    

Oikeustieteiden tiedekunta 
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 484 383 110-127 66/128 44/95

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Hallintotiede 66 37 16 54/80 28,75/40
Johtamisen ko 55 32 15 54,75/80 26,5/40
Julkisoikeus 205 149 16 - 25,5/40
Kansainväliset suhteet 115 91 20 66/80 29/40
Laskentatoimi 51 36 15 28,5/70 12,5/40
Markkinointi 60 42 15 25,5/70 9/40
Matkailututkimus 131 92 25 61/80 30/40
Sosiaalityön ko. 267 200 40 - 12,25/20
Sosiologia 101 63 20 64,5/80 34,5/40
Yhteensä 1051 742 182    

Taiteiden tiedekunta 
Audiovisuaalisen kulttuurin ko  43  34 22 6,5/10,5 -
Graafisen suunnittelu ko 79 38 12 8,5/11  -
Kuvataidekasvatus 174 100 25 15/19,75 -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko          
- tekstiilialan sv 26 16 10 11/17,25 -
- vaatetusalan sv 64 38 10 13,25/16,25 -
Teollisen muotoilun ko 81 55 20 9,92/15,16 -
Yhteensä 467 281 99    
Kaikki yhteensä  2726 1805 524     


**   Alin valintakokeen kutsumispistemäärä oli 5
*** Alin valintakokeen kutsumispistemäärä oli 5
A = Todistusten lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.
B = Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.