Opiskelijavalinnat vuonna 2004

Tiedekunta Hakemuksia (ensisij.) Valintakokeisiin osallistui Aloituspaikat Pistemäärät 
A
Pistemäärät 
B

Kasvatustieteiden tiedekunta  
Aikuiskasvatus 63 34 20 28,5/45 19/30
Kasvatustiede 281

177

32 22,5/45 12/30
Kasvatustiede, erit. mediakasvatus 101 68 20 27,75/45 16/30
Luokanopettajan koulutus** 427 250 64 - 18/24
Yhteensä 872 529 136    

Oikeustieteiden tiedekunta  
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 549 454 123-140 76/128 55/95

Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta
Johtamisen ko 172 108 20 59,25/80 25/40
Laskentatoimi 68 51 30 29/70 11,5/40
Markkinointi 100 60 25 30/70 10/40
Matkailututkimus 157 99 30 63/80 31,5/40
Yhteensä 497 318 105

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hallintotiede 249 181 16 - 31/40
Julkisoikeus 127 81 20 - 24/40
Kansainväliset suhteet 127 76 20 69/80 31/40
Kuntoutus 113 78 20 65,5/80 34/40
Sosiaalityön ko. 342 263 40 - 11,5/20
Sosiologia 153 98 20 72,5/80 35,5/40
Yhteensä 1111 777 136    

Taiteiden tiedekunta 
Audiovisuaalisen kulttuurin ko  59 39 18 5,63/12 -
Graafisen suunnittelu ko 111 41 15 7,2512 -
Kuvataidekasvatus 187 93 26 14,58/24,25 -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko          
- tekstiilialan sv 50 34 8 13,25/18 -
- vaatetusalan sv 76 40 10 13,5/18 -
Teollisen muotoilun ko 110 55 20 11,25/18 -
Yhteensä 593 302 97    
Kaikki yhteensä 3622 2380 614     


**   Ensisijaiset hakemukset. Alin valintakokeen kutsumispistemäärä oli 5
A = Todistusten lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.
B = Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.