Opiskelijavalinnat vuonna 2005

Tiedekunta Hakemuksia (ensisij.) Valintakokeisiin osallistui Aloituspaikat Pistemäärät 
A
Pistemäärät 
B

Kasvatustieteiden tiedekunta  
Aikuiskasvatus 105  77  20  17/45  10/30 
Kasvatustiede 152 

94

32  19.5/45  10/30 
Kasvatustiede, erit. mediakasvatus 65  46  20  25.5/45  10/30 
Luokanopettajan koulutus** 718  145  64  20.5/48 
Yhteensä 1040  362  136       

Oikeustieteiden tiedekunta
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 559 470 123-140 60/128 41/95

Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta
Johtamisen ko 103 53 20 53/80 29/40
Laskentatoimi 354 306 30 30/84 9.5/44
Markkinointi 423 351 25 35/84 9.5/44
Matkailututkimus 124 78 30 53/80 24.5/40
Yhteensä 1004 788 105

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hallintotiede 194 146 20 63/80 29.5/40
Julkisoikeus 100 73 20 - 14.75/40
Kansainväliset suhteet 128 84 20 66/80 31/40
Kuntoutus 99 66 20 61.5/80 36/40
Sosiaalityön ko. 141 85 45 - 8.25/20
Sosiologia 105 69 20 57/80 27.5/40
Soveltava psykologia 201 140 12 - 36.5/50
Valtio-oppi 76 55 10 53/80 28/40
Yhteensä 1044 718 167    

Taiteiden tiedekunta 
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko 43 34 18 11.5/21 -
Graafisen suunnittelu ko 99 41 15 11.42/19 -
Kuvataidekasvatus 200 101 26 15/23.75 -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko          
- tekstiilialan sv 30 14 10 12.5/21 -
- vaatetusalan sv 51 32 10 14/21 -
Teollisen muotoilun ko 86 55 18 12/18 -
Yhteensä 509 277 97    
Kaikki yhteensä 4156 2615 645    


**   Ensisijaiset hakemukset. Alin valintakokeen kutsumispistemäärä oli 5.
A = Todistusten lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.
B = Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.