Opiskelijavalinnat 2006

Tämä tilasto koskee kesävalintoja. Erillisvalinnat kuten esim. avoimen yliopiston ja maisteriohjelmien tiedot eivät ole mukana tässä tilastossa.
     
Tiedekunta Hakemuksia

Valinta- kokeisiin osallistui

Aloituspaikat

Pistemäärät

      

A

B

Kasvatustieteiden tiedekunta
Aikuiskasvatus

118

86

20

22/45

15/30

Kasvatustiede

228

138

32

27.5/45

18/30

Mediakasvatus

125

88

20

22.5/45

14/30

Luokanopettajan koulutus**

753

149

64

25/48

 
Yhteensä

1 224

461

136

 
Oikeustieteiden tiedekunta
Oikeustieteen maisterin tutkinto

500

404

123–140

   65/128    48/95
 
Kauppatieteiden ja matkailun 
tiedekunta
Johtaminen

66

40

20

   29.5/80    16/40
Laskentatoimi

377

330

25

   28/84    10/44
Markkinointi

429

363

25

   29/84   11.5/44
Matkailututkimus

151

102

30

   74/120    40/60

 

Yhteensä

1 023

835

100

 

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

Hallintotiede

194

138

20

   60.5/80    29.5/40
Julkisoikeus

81

58

20

-

  23.75/40
Kansainväliset suhteet

101

64

20

   61/80   31.5/40
Kuntoutus

104

64

20

   52/80   28.5/40
Sosiaalityön ko

215

165

45

-

 37/60

Sosiologia

60

40

20

   49/80    21.5/40
Valtio-oppi

51

30

10

   50.5/80    18.5/40

 

 

Yhteensä

806

559

155

 

 

Taiteiden tiedekunta
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko

41

33

18

   13/22

-

Graafisen suunnittelun ko

118

37

15

   18/26

-

Kuvataidekasvatus

143

99

26

  20/29.84

-

Tekstiili- ja vaatetusalan ko

 

– tekstiilialan sv

52

29

10

   21/28

-

– vaatetusalan sv

75

47

10

   22/30

-

Teollisen muotoilun ko

41

30

18

 15.5/23.5

-

Yhteensä

470

275

97

 
Kaikki yhteensä

4 023

2 534

628

      

**  Ensisijaiset hakemukset. Alin valintakokeeseen kutsumispistemäärä oli 5.
 

A=Todistuksen lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä 
 
B= Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.