Opiskelijavalinnat 2007

Tämä tilasto koskee kesävalintoja. Erillisvalinnat kuten esim. avoimen yliopiston ja maisteriohjelmien tiedot eivät ole mukana tässä tilastossa.
     
Tiedekunta Hakemuksia

Valinta- kokeisiin osallistui

Aloituspaikat

Pistemäärät

      

A

B

Kasvatustieteiden tiedekunta
Aikuiskasvatus

106

92

20

19/30

10.5/15

Kasvatustiede

203

160

32

21.5/30

11.75/15

Mediakasvatus

104

94

20

18.75/30

10/15

Luokanopettajan koulutus

847

234

64

     17.5/26

 

 
Yhteensä

1 260

580

136

 
Oikeustieteiden tiedekunta
Oikeustieteen maisterin tutkinto

451

367

123–140

   70/128    53/95
 
Kauppatieteiden ja matkailun 
tiedekunta
Johtaminen

81

48

20

   27/80

   21/40

Laskentatoimi

417

329

20

   27.25/84

   10.25/44

Markkinointi

482

380

20

   35/84

  12/44

Matkailututkimus

123

89

30

   83/120

   45.5/60

 

Yhteensä

1 103

846

90

 

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

Hallintotiede

153

99

20

   55/80

   27.25/40

Julkisoikeus

67

34

20

-

  8.75/40

Kansainväliset suhteet

105

67

20

   62.5/80

  30/40

Kuntoutus

84

48

20

   54/80

  22/40

Sosiaalityön ko

149

81

45

-

23/40

Sosiologia

92

52

20

   44/80

   14/40

Soveltava psykologia

94

60

12

-

32/50

Valtio-oppi

80

57

10

   53/80

   25.5/40

 

 

Yhteensä

824

498

167

 

 

Taiteiden tiedekunta
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko

33

27

18

   14/30

-

Graafisen suunnittelun ko

113

40

15

   17/30

-

Kuvataidekasvatus

142

80

26

  16.67/37

-

Tekstiili- ja vaatetusalan ko

 

– tekstiilialan sv

36

20

10

   18.5/35

-

– vaatetusalan sv

64

38

10

   23/35

-

Teollisen muotoilun ko

53

30

18

  12/30

-

Yhteensä

441

235

97

 
Kaikki yhteensä

4 079

2 526

630

      

 

A=Todistuksen lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä 
 
B= Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.