Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on julkaissut yhdessä Lapin yliopiston kanssa opiskelijan oikeusturvaoppaan, jonka tarkoituksena on tuoda opiskelijoiden tietoon keskeisimpiä opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia esimerkiksi tenttimiseen ja opintojen edistymiseen liittyen.

Tiesitkö tämän oikeuksistasi? 

 • Voit pyytää oikaisua opiskelijavalintaan
 • Voit pyytää oikaisua opintosuorituksen arvioinnista ja opintojen korvaavuuspäätöksestä. Kt. liite Lapin yliopiston oikaisumenettely ja muutoksehakulautakunta 
 • Voit vaikuttaa opintojesi kehittämiseen, esimerkiksi antamalla aktiivisesti kurssipalautetta sekä osallistumalla yliopiston laatutyöhön.
 • Ylioppilaskunnan jäsenenä olet oikeutettu erilaisiin alennuksiin.
 • Sinulla on äänioikeus tiedekuntaneuvostojen ja hallituksen vaaleissa.
 • Opiskelijoilla on edustus johtokunnissa ja työryhmissä – tule mukaan vaikuttamaan!
 • Voit tarkistaa tietosi opintoasiain rekistereissä.
 • Miten toimit, jos joku häiritsee sinua sukupuolisesti? 


 Entä velvollisuuksistasi? 

 • Tutkinnon suorittamiselle on olemassa määräaika, jos olet aloittanut opinnot lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen
 • Opiskelu edellyttää ilmoittautumista yliopistoon, ilman sitä et voi osallistua tentteihin.
 • Opintotuen saaminen edellyttää tietyn määrän opintoja opintotukikuukautta kohti.
 • Opintotuessa opiskelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että tulot eivät ylitä vuositulorajaa. Lisätietoja Kelan sivuilta opintotuki.
 • Jos olet syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kuuluvaan rikkomukseen, sinut voidaan erottaa määräajaksi.