Levitoiva_opiskelija.jpg

Harjoittelijavaihto

Yleisesti
Kenelle ja milloin?

 

Yleisesti

 • harjoittelupaikan etsiminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin

 • opiskelijan tulee itsenäisesti tutustua harjoittelumahdollisuuksiin ja -paikkoihin (tarvittaessa asiassa neuvoo tiedekunnan kv asian suunnittelija)

 • harjoittelu on usein palkatonta (ellei harjoittelupaikan kanssa sovita toisin), mutta sitä varten on mahdollista hakea apurahoja
 •  Harjoittelijan on syytä huolehtia vakuutusturva kuntoon tapaturma-, vastuu- ja sairausvakuutusten osalta niin harjoittelun ajalle (työssä oppimisen aika)kuin vapaa-ajallekin. Ersmus+ -harjoittelussa vakuutusturva on pakollinen.

 • Opiskelijatapaturmalain mukaan tutkinto-opiskelijat ovat vakuutettuja opiskeluun liittyvässä käytännön työssä. Kun opiskelija saa opintopisteitä harjoittelusta ja ei ole työsuhteessa työharjoitteluyritykseen, sisältyy hän Lapin yliopiston tapaturmavakuutukseen. Vakuutusturva on ulkomailla voimassa samoin edellytyksin kuin Suomessa.
 • Harjoittelun aikana vapaa-ajalla tapahtuvia tapaturmia varten on opiskelijan huolehdittava vakuutuksesta itse.
   
 • Vastuuvakuutuksen osalta työharjoittelupaikka vastaa opiskelijoista kuten työntekijöistään. Jos harjoitteluorganisaatio ei tarjoa vastuuvakuutusta, on  opiskelijan hankittava tämä vakuutusturva itse. Sen voi hoitaa liittämällä matkavakuutukseensa matkavastuun henkilökohtaisen korvausvastuun varalta ja toimittaa siitä vakuutustodistuksen.

 • Sairausvakuutukseksi kelpaa Eurooppalainen sairasvakuutus ja/tai yksityinen sairausvakuutus

 

Kenelle ja milloin?

 • Lapin yliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnäolevat perus- ja jatko-opiskelijat

 • harjoitteijavaihtoon voi lähteä missä vaiheessa opintoja tahansa

 • harjoitteluun voi hakea apurahoja ympäri vuoden (ei tarkkoja hakuaikoja)