ADW_09.jpg

Erasmus+ -harjoittelijavaihto

Mikä?
Kenelle?

Harjoittelupaikka ja tehtävät
Harjoitteluapuraha
Harjoittelijavaihto prosessina

 

Mikä?

 • Erasmus+ -harjoittelijavaihto on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä

 • harjoittelujakso, jonka tarkoituksena on tiedon, osaamisen ja taitojen kartuttaminen

 • kesto 2 – 12 kk, (1 kk = 28-31 päivää), sijoittuen Erasmus+ -kaudelle 2015-2016 1.6.2015 - 30.9.2016
   
 • harjoittelun on oltava päätoimista (ohjeellinen n. 30 h / vko)

 • harjoittelu tulee sisällyttää (joko vapaaehtoisena tai pakollisena osana) opiskelijan Lapin yliopistossa suorittamaan tutkintoon, poikkeuksena vastavalmistuneiden harjoittelu.

 

VAKUUTUSTURVA (pakollinen)

 • Erasmus+ -harjoittelussa on pakollinen vakuutusturva, joka kattaa sairaus-, vastuu- ja tapaturmavakuutukset

 • Opiskelijatapaturmalain mukaan tutkinto-opiskelijat ovat vakuutettuja opiskeluun liittyvässä käytännön työssä. Kun opiskelija saa opintopisteitä harjoittelusta ja ei ole työsuhteessa työharjoitteluyritykseen, sisältyy hän Lapin yliopiston tapaturmavakuutukseen. Vakuutusturva on ulkomailla voimassa samoin edellytyksin kuin Suomessa.

 • Harjoittelun aikana vapaa-ajalla tapahtuvia tapaturmia varten on opiskelijan huolehdittava vakuutuksesta itse.
   
 • Vastuuvakuutuksen osalta työharjoittelupaikka vastaa opiskelijoista kuten työntekijöistään. Lapin yliopiston vastuuvakuutus kattaa opintoihin liittyvää työharjoittelua, josta tehdään työharjoittelu- tai työssäoppimissopimus.

 • Sairausvakuutukseksi kelpaa Eurooppalainen sairasvakuutus ja/tai yksityinen sairausvakuutus

 • Harjoitteluun lähtevän on ilmoitettava vakuutusturvasta ennen harjoittelua  Learning Agreement ja Grant Agreement -lomakkeilla. Erillistä todistuta vakuutusturvasta ei tarvitse hakemukseen liittää, mutta se on oltava todennettavissa tarvittaessa.

 

KIELITAIDON TESTAUS JA KIELIVALMENNUS (pakollinen)
OLS Online Linguistic Support -kielivalmennus

 • Tavoitteena mitata kielitaidon kehittymistä vaihdon tai harjoittelun eli liikkuvuusjakson aikana.

  

 • Järjestetään viidessä suuressa kielessä: EN, ES, DE, FR, IT ja opiskelija suorittaa testin oletetun opiskelukielen mukaan.

 

HAKUAIKA LAPIN YLIOPISTOSSA

 • Erasmus+ -harjoitteluun ei ole erillistä hakuaikaa, vaan harjoitteluun voi hakeutua milloin vain

 • Erasmus+ -harjoittelua ei voi suorittaa kahdella eri Erasmus-kaudella

 • ulkomailla suoritettavan harjoittelun valmistelut on syytä aloittaa hyvissä ajoin

 • harjoitteluun haetaan SoleMOVE -järjestelmässä

 

Kenelle?

 • Erasmus+-harjoittelijavaihtoon voivat lähteä kaikki Lapin yliopistossa läsnäolevat perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

 • 1. vuoden opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -harjoittelijavaihtoon
  (toisin kuin vaihto-opintoihin täytyy olla suoritettuna 1. vuoden opinnot)

 • vastavalmistuneet voivat lähteä harjoittelijavaihtoon vuoden kuluessa valmistumisesta
  • tällöin apurahaa on haettava kotikorkeakoulusta ja harjoittelusopimus on allekirjoitettava ennen valmistumista

 • opettajaksi opiskelevien apulaisopettajaharjoittelu on nyt osa normaalia Erasmus-harjoittelua samoin reunaehdoin

 • harjoitteluvaihtoon voi osallistua 12 kk ajan kullakin tutkintotasolla (kandi-, maisteri- ja tohtorintutkinto) eli 3 x 12 kk (uusi sääntö Erasmus+ -kaudelle)

 • siirtymävaiheessa vanhan Erasmus-ohjelman aikana samalla tutkintotasolla suoritetut vaihtojaksot otetaan huomioon
  • esim. alemman korkeakoulututkinnon aikana 6 kk vaihdossa ollut opiskelija voi osallistua vielä yhteensä 6 kuukauden ajan opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon saman alemman korkeakoulututkinnon aikana

 

Harjoittelupaikka ja tehtävät

 • opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse

 • harjoittelupaikkana voi toimia yritys tai yksityinen/ julkinen organisaatio
  jossakin Erasmus+ -ohjelman varsinaisessa ohjelma maassa.
 • Näitä ovat:
  • EU:n jäsenvaltiot Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
  • ETA/EFTA –maat Norja, Islanti ja Liechtenstein
  • sekä Makedonia ja Turkki.
 • harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä useimmat yksityiset ja julkiset organisaatiot mukaan lukien tutkimuslaitokset, korkeakoulut, muut oppilaitokset, säätiöt ja kansalaisjärjestöt
 • harjoittelu kotimaan edustustoissa Erasmus+ ohjelman maassa on mahdollista
 • opettajaksi opiskelevien apulaisopettajaharjoittelu on osa normaalia Erasmus+ -harjoittelua samoin reunaehdoin

 • hyväksyttäviä harjoitteluorganisaatioita EIVÄT ole:

  1. Euroopan Unionin organisaatiot, jotka on listattu oheisella verkkosivulla: http://eu-ropa.eu/institutions/index_en.htm

  2. EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot (esim. kansalliset toimistot, lukuun ottamatta EU:n hallinnoimia projekteja)

 • opiskelijan tulee hyväksyttää harjoittelupaikkansa ja -tehtävät omassa oppiaineessaan, jotta harjoittelu voidaan lukea osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa (opiskelijan oppiaineessa harjoittelusta vastaava akateeminen henkilö allekirjoittaa Erasmus+ Learning Agreement -lomakkeen)

 • muutoin harjoittelun suorittamisessa noudatetaan kunkin oppiaineen omia harjoittelukäytäntöjä, joista tarkemmat tiedot saa opinto-oppaasta ja oppiaineen harjoittelusta vastaavalta henkilöltä

 • harjoitteluvaihdon osalta opiskelijan on hyvä olla yhteydessä lisäksi oman tiedekuntansa kv suunnittelijaan

 

Harjoitteluapuraha

 • apuraha määräytyy vaihdon keston (päivissä) ja kohdemaan mukaan.
  Lisätietoja Harjoittelijan apurahat -sivulta.

 • 1 kuukausi = 28 -31 päivää

 • opiskelijaliikkuvuuden päiväkohtainen apuraha on kuukausiapuraha jaettuna 30:lla

 • päätöksen apurahan myöntämisestä opiskelijalle tekee Lapin yliopiston kansainvälisten asiat

 • Erasmus-harjoittelijoiden kokonaismäärä Lapin yliopistossa voi vaikuttaa apurahan määrään

 • mikäli harjoittelija on jo saanut CIMOlta apurahan, ei hän lisäksi voi saada samaa harjoittelua varten Erasmus+ -apurahaa (koskee lähinnä eurooppalaisiin kulttuuri- ja tiedeinstituutteihin tai kansainvälisiin organisaatioihin valittuja opiskelijoita)

 

Harjoittelijavaihto prosessina

Ennen harjoittelua
Harjoittelun aikana
Harjoittelun jälkeen

 

ENNEN HARJOITTELUA

1. Harjoittelupaikan hankinta

 • opiskelija hankkii itse harjoittelupaikkansa ja huolehtii yhteydenpidosta harjoitteluorganisaation yhteyshenkilön kanssa

 

2. Harjoittelupaikan hyväksyttäminen kotiyliopistossa

 • kun opiskelija on saanut työnantajalta alustavan myönteisen päätöksen opiskelijan valinnasta organisaatioon harjoittelijaksi, tulee hänen hyväksyttää harjoittelupaikka oman oppiaineen edustajalla = allekirjoitus Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships -lomakkeeseen

  Lomake ladattavissa Lomakkeet ja oppaat -sivulta.3. Kielitaidon testaus ja kielivalmennus - OLS Online Linguistic Support -kielivalmennus

 • Tavoitteena mitata kielitaidon kehittymistä vaihdon tai harjoittelun eli liikkuvuusjakson aikana.

  

 • Järjestetään viidessä suuressa kielessä: EN, ES, DE, FR, IT ja opiskelija suorittaa testin oletetun opiskelukielen mukaan.

  

 • Erasmus+ -liikkuvuusjaksolle hyväksytty opiskelija saa sähköpostilla kutsun osallistua kielitestiin n. 1-2 kk ennen vaihdon alkua.

  

 • Ensin opiskelija suorittaa online-kielitestin, joka kertoo kielen osaamisen lähtötason.

  

 • Jos kielitestin tulos jää alle B2-tason, opiskelija suorittaa online-kielivalmennuksen ennen vaihdon alkua.

  

 • Kielitestin ja -valmennuksen tulos ei vaikuta vaihtopäätöksiin, eikä tulosta kerrota vastaanottavalle taholle.

 

 • Liikkuvuusjakson (vaihto-opiskelu tai harjoittelu) jälkeen opiskelija suorittaa uuden kielitestin, jolla mitataan kielitaidon kehittymistä vaihdon aikana.

  

 • kielityökalut ovat pakollisia vasta niille opiskelijoille, joiden vaihto alkaa vuoden 2015 puolella4. Harjoittelusopimuksen (Learing agreement for traineeships) täyttäminen

 • opiskelija täyttää Harjoittelusopimuksen (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship) henkilötietojensa sekä harjoitteluorganisaation kanssa selvitettyjen tietojen osalta (kohdat I ja II).

  Sopimusdokumentit löytyy Lomakkeet ja oppaat -sivulta.

 • opiskelijan, tiedekunnan harjoittelusta vastaavan henkilön sekä harjoitteluorganisaation edustajat allekirjoittavat harjoittelusopimuksen5. SoleMOVE -hakemuksen tekeminen

 • tutkintoon sisältyvän harjoittelun suorittaminen ulkomailla edellyttää sähköisen harjoittelijahakemuksen täyttämistä SoleMOVE -järjestelmässä

 • SoleMOVE-hakemuksen tekeminen kuuluu ulkomailla suoritettavan työharjoittelun hallinnollisiin toimenpiteisiin ja on ehto mm. harjoitteluapurahan hakemiselle

 • ohjeet hakemuksen tekemiseen löytyy SoleMOVE Guide for Outgoing Trainees -oppaasta (Lomakkeet ja oppaat -sivulta)

 • hakemuksen liitteeksi tarvitset täytetyn, allekirjoitetun ja skannatun harjoittelusopimuksen  (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship)

 • saatuasi tiedon harjoittelijavaihtoon hyväksymisestä vahvista vaihtosi SoleMOVEssa "I confirm" -toiminnolla6. SoleGRANT -harjoitteluapurahan hakeminen

 • aloita SoleGRANT -hakemus vasta, kun SoleMOVE -harjoitteluhakemuksesi on hyväksytty ja olet vahvistanut vaihtosi SoleMOVEssa.

 • SoleGRANT-ohjelmaan kirjaudutaan SoleMOVE -järjestelmän kautta

 • harjoitteluvaihtoa koskevat tietosi täydentyvät automaattisesti apurahahakemuksesi pohjaksi

 • tarkemmat ohjeet apurahan hakemiseen ja hakemuksen täyttämiseen SoleGRANT-sivulla

 • harjoittelijavaihdon Erasmus+ -apurahasopimus (Erasmus+ Grant Agreement) liitetään apurahahakemukseen täytettynä ja skannattuna.

  Sopimusdokumentit löytyy Lomakkeet ja oppaat -sivulta.

 • lähettämällä SoleGRANT -apurahahakemuksen hyväksyt Learning Agreement, Grant Agreement ja Erasmus Student Charter -ehdot

 • kun apurahahakemuksesi on käsitelty Lapin yliopiston kansainvälisissä asioissa, saat tiedon päätöksestä sähköpostiisiHARJOITTELUN AIKANA

7. Harjoittelun suorittaminen

 • harjoittelun aikana opiskelija vastaa itsestään toimien harjoitteluorganisaation asettamien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

 • harjoittelijan on tärkeää huolehtia myös työnantajan kanssa sovittujen käytäntöjen ja omien oikeuksien toteutumisesta

 • harjoittelunaikaisten kysymysten tai ongelmien ilmetessä opiskelijan yhteyshenkilönä toimii Jaana Severidt (kansainvälisten opiskelijapalveluiden päällikkö /Lapin yliopisto)8. Työtodistuksen hankkiminen

 • harjoittelun päätyttyä opiskelija pyytää työtodistuksen työnantajaltaan

 

HARJOITTELUN JÄLKEEN

9. Harjoittelun jälkeisten dokumenttien toimittaminen

 • työnantajan allekirjoittama työtodistus (Transcript of Work) ladataan SoleMOVEn After exchange –välilehdelle mahdollisimman pian harjoittelun päättymisen jälkeen

 • harjoittelua koskeva palaute Lapin yliopistolle (Outgoing Traineeship Evaluation) täytetään  SoleMOVE -järjestelmässä mahdollisimman pian harjoittelun päättymisen jälkeen. Harjoittelusta annettu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Se auttaa tulevia Lapin yliopiston opiskelijoita ulkomailla suoritettavan harjoittelun suunnittelussa ja Kansainvälisten asiain yksikköä palveluiden kehittämisessä.

 • EU Survey, Mobility Tool -palaute (Euroopan komissio). Saat sähköpostiisi kutsun täyttää EU Survey, joka on Euroopan komission Erasmus+ -liikkuvuuksien palautejärjestelmä. Palautteen täyttäminen on edellytys apurahan maksamiselle (Erasmus+ Grant Agreement)
   
 • mikäli opiskelija ei palauta työtodistusta tai täytä palautteita (SoleMOVE sekä EU Survey) harjoittelun päätyttyä, häneltä voidaan periä Erasmus-harjoitteluapuraha takaisin

Lisäksi

 • Liikkuvuusjakson (vaihto-opiskelu tai harjoittelu) jälkeen opiskelija suorittaa uuden OLS -kielitestin, jolla mitataan kielitaidon kehittymistä vaihdon aikana.sivun alkuun