ADW_19.jpg

Free Mover -harjoittelijavaihto

Mikä?
Kenelle?
Harjoittelupaikka
Harjoittelijavaihto prosessina

 

Mikä?

 • Free Mover -harjoittelun kesto on 3 – 12 kk

 • harjoittelun tulee olla päätoimista (ohjeellinen n. 30 h / vko) ja se tulee sisällyttää (joko vapaaehtoisena tai pakollisena osana) opiskelijan Lapin yliopistossa suorittamaan tutkintoon

 • harjoittelun tavoitteena on kerryttää opiskelijan tiedollisia ja taidollisia kykyjä ja antaa valmiuksia opiskelijalle toimia nykypäivän työmarkkinoilla, jotka vaativat valmistuneilta opiskelijoilta yhä monipuolisempia kansainvälisiä valmiuksia ja kielitaitoa

 • harjoittelun voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa

 • haku on avoinna vuoden ympäri (hakukausi on voimassa aina kuluvan lukuvuoden ajan)

 

Kenelle?

 • Free mover -harjoittelijavaihtoon voivat lähteä kaikki Lapin yliopistossa läsnäolevat perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat (myös 1. vuoden opiskelijat)

 • opiskelija, jolle on jo aikaisemmin myönnetty vaihto-opiskeluraha, Erasmus+-harjoittelijan apuraha ja/tai tiedekunnan harjoitteluvoucher

 • tällä hetkellä opiskelijavaihdossa oleva Lapin yliopiston opiskelija, joka haluaa tehdä harjoittelun opiskelijavaihdon päätyttyä

 

Harjoittelupaikka

 • opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse

 • harjoittelupaikkana voi toimia yritys tai yksityinen/ julkinen organisaatio joka toimii Suomen ulkopuolella

 • opiskelijan tulee hyväksyttää harjoittelupaikkansa ja -tehtävät omassa oppiaineessaan, jotta harjoittelu voidaan lukea osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa

 • muutoin harjoittelun suorittamisessa noudatetaan kunkin oppiaineen omia harjoittelukäytäntöjä, joista tarkemmat tiedot saa opinto-oppaasta ja oppiaineen harjoittelusta vastaavalta henkilöltä

 • harjoitteluvaihdon osalta opiskelijan on hyvä olla yhteydessä lisäksi oman tiedekuntansa kv-suunnittelijaan

 • Lapin yliopistossa työelämä- ja rekrytointipalvelut auttavat opiskelijaa työnhaun asiakirjojen laatimisessa sekä tiedottaa opiskelijoille avoimista harjoittelupaikoista

 

Harjoittelijavaihto prosessina

Ennen harjoittelua
Harjoittelun aikana
Harjoittelun jälkeen

 

ENNEN HARJOITTELUA

1. Harjoittelupaikan hankinta

 • opiskelija hankkii itse harjoittelupaikkansa ja huolehtii yhteydenpidosta harjoitteluorganisaation yhteyshenkilön kanssa2. Harjoittelupaikan hyväksyttäminen kotiyliopistossa

 • kun opiskelija on saanut työnantajalta alustavan myönteisen päätöksen opiskelijan valinnasta organisaatioon harjoittelijaksi, tulee hänen hyväksyttää harjoittelupaikka oman oppiaineen edustajalla3. Harjoittelusopimuksen täyttäminen

 • opiskelija täyttää harjoittelusopimuksen henkilötietojensa sekä harjoitteluorganisaation kanssa selvitettyjen tietojen osalta (kohdat I ja II)

 • opiskelijan, tiedekunnan harjoittelusta vastaavan henkilön sekä harjoitteluorganisaation edustajat allekirjoittavat harjoittelusopimuksen4. SoleMOVE -hakemuksen tekeminen

 • tutkintoon sisältyvän harjoittelun suorittaminen ulkomailla edellyttää sähköisen harjoittelijahakemuksen täyttämistä SoleMOVE -järjestelmässä

 • SoleMOVE-hakemuksen tekeminen kuuluu ulkomailla suoritettavan työharjoittelun hallinnollisiin toimenpiteisiin ja on ehto mm. harjoitteluapurahan hakemiselle

 • ohjeet hakemuksen tekemiseen löytyy SoleMOVE Guide for Outgoing Trainees -oppaasta

 • hakemuksen liitteeksi tarvitset täytetyn, allekirjoitetun ja skannatun harjoittelusopimuksen  (Free Mover Training Agreement)

 • saatuasi tiedon harjoittelijavaihtoon hyväksymisestä vahvista vaihtosi SoleMOVEssa "I confirm" -toiminnolla5. SoleGRANT -harjoitteluapurahan hakeminen

 • aloita SoleGRANT -hakemus vasta, kun SoleMOVE -harjoitteluhakemuksesi on hyväksytty ja olet vahvistanut vaihtosi SoleMOVEssa

 • SoleGRANT-ohjelmaan kirjaudutaan SoleMOVE -järjestelmän kautta

 • harjoitteluvaihtoa koskevat tietosi täydentyvät automaattisesti apurahahakemuksesi pohjaksi

 • tarkemmat ohjeet apurahan hakemiseen ja hakemuksen täyttämiseen SoleGRANT-sivulla

 • harjoittelusopimus (Training Agreement) liitetään apurahahakemukseen täytettynä ja skannattuna

 • kun apurahahakemuksesi on käsitelty Lapin yliopiston kansainvälisissä asioissa, saat tiedon päätöksestä sähköpostiisiHARJOITTELUN AIKANA

6. Harjoittelun suorittaminen

 • harjoittelun aikana opiskelija vastaa itsestään toimien harjoitteluorganisaation asettamien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

 • harjoittelijan on tärkeää huolehtia myös työnantajan kanssa sovittujen käytäntöjen ja omien oikeuksien toteutumisesta

 • harjoittelunaikaisten kysymysten tai ongelmien ilmetessä opiskelijan yhteyshenkilönä toimii Jaana Severidt (kansainvälisten asian suunnittelija /Lapin yliopisto)7. Työtodistuksen hankkiminen

 • harjoittelun päätyttyä opiskelija pyytää työtodistuksen työnantajaltaan 

 

HARJOITTELUN JÄLKEEN

8. Harjoittelun jälkeisten dokumenttien toimittaminen

 • työnantajan allekirjoittama työtodistus (Transcript of Work) ladataan SoleMOVEn After exchange –välilehdelle mahdollisimman pian harjoittelun päättymisen jälkeen

 • harjoittelua koskeva loppuraportti ladataan SoleMOVEn After exchange -välilehdelle mahdollisimman pian harjoittelun päättymisen jälkeen

 • mikäli opiskelija ei palauta työtodistusta tai täytä loppuraporttia harjoittelun päätyttyä, Erasmus-harjoitteluapuraha saatetaan periä takaisin

 
sivun alkuun