ICD – Institute for Cultural Diplomacy

Pääaine ja harjoittelun kesto: Kv-suhteet, 3 kk, 2011.

Harjoittelupaikan toimiala ja työkieli: Kansainväliset suhteet ja kulttuuridiplomatia.
Työkielenä englanti.

Työtehtävät: Pääasiassa konferenssien järjestämistä tukevat tehtävät, kuten markkinointi, tietojenkeruu, yhteyden pitäminen eri yhteistyötahoihin sekä myöhemmin ohjelman johtaja/tiiminvetäjän tehtävät.

Miten löysit harjoittelupaikan?
Yliopiston sähköpostilistan kautta.

Harjoittelijan perehdytys:
Vastaanotto oli lämmin ja harjoittelijat toivotettiin tervetulleiksi. Organisaation tilat ja tiimit esiteltiin, mutta työtehtävien mielekkyys ja tarkoitus olivat ajoittain epäselviä.

Asunto: ICD lähetti ohjepaketin ennen harjoittelun alkua, jossa kerrottiin lyhyesti mm. asunnon etsimisestä. Minulla oli kuitenkin asunto jo tiedossa.

ATK-palvelut: Harjoittelijan tuli käyttää omaa tietokonetta. Työpaikan kautta luotiin oma sähköpostitili.

Ruokailu: Jokainen oli vastuussa omasta ruokailustaan. Toimistolla oli pieni keittiö, missä pystyi lämmittämään oman lounaansa. Toimiston lähellä oli paljon edullisia ravintoloita ja päivittäistavarakauppoja. Työpaikalla oli tarjolla kahvia ja teetä.

Budjetti: Elämiseen meni kuukaudessa 500-700 euroa. Asumislisä kattoi kuluista 25 %, apuraha 40 % ja omat säästöt 35 %.

Apurahojen riittävyys: Rahoitin harjoitteluni ainoastaan ERASMUS-apurahalla ja 2 kk asumislisällä, joten rahoitus ei kohdallani ollut riittävä, vaikka Saksa on edullinen maa. Sain tiedekunnaltani harjoitteluvoucherin, mutta ICD ei halunnut osallistua harjoitteluni kustannuksiin, joten jouduin palauttamaan sen.

Vapaa-ajanviettomahdollisuudet: Berliinissä voi tehdä lähes mitä vain, kulttuurin harrastaminen on erityisen helppoa.

Harjoittelun hyvät puolet: Työkokemuksen kerryttäminen, joka ei kuitenkaan vastannut opintojani kovinkaan paljoa, verkostoituminen, hyvä työtodistus, josta toivon olevan hyötyä tulevaisuudessa töitä hakiessani.

Harjoittelun huonot puolet:
Työ ei vastannut opintojani, mutta opin silti hyödyllisiä taitoja. Työ oli ajoittain todella stressaavaa suhteessa siihen, että kyseessä oli työharjoittelu. Vastuuta oli toisinaan ehkäpä liikaa, toisinaan jokaisen pienen tehtävän suorittamiseen tarvittiin esimiehen hyväksyntä.ICD – Institute for Cultural Diplomacy

Pääaine ja harjoittelun kesto:Valtio-oppi, 3 kk, 2010.

Harjoittelupaikan toimiala ja työkieli: Politiikka ja kulttuuri, työkielenä englanti.

Työtehtävät: Osallistuminen kansainvälisen konferenssin järjestämiseen (tiedonhaku, yhteydenpito kontakteihin, markkinointi), vastaanottotyö.

Miten löysit harjoittelupaikan? Yliopiston rekry-sähköpostilistan kautta.

Harjoittelijan perehdytys: Saavuin myöhemmin kuin isompi harjoittelijaryhmä, joten menetin ”vastaanoton”. Perehdytys työhön oli olematonta ja tuntui, että ryhmäni johtajalla ei ollut itselläänkään aavistusta siitä, mitä tuleman piti. Muutenkin henkilöstövoimavarojen organisointi oli olematonta ja enimmäkseen harjoittelijoiden varassa. Työ ei valitettavasti vastannut koulutustani ja parasta antia siinä oli kansainväliset työkaverit, joiden kautta oppi uusia asioita eri kulttuureista.

Asunto: Järjestin itse asuntoni suomalaisen ystäväni kautta.

ATK-palvelut: Harjoittelupaikka ei järjestänyt työskentelyvälineitä. Käytössä oli oma kannettava ja harjoittelijan tuli itse hankkia tarvittavat ohjelmat.

Ruokailu: Harjoittelupaikka ei tarjonnut ruokaa.

Budjetti: Vuokra oli 280 euroa/kk ja ruokakulut riippuivat siitä, missä söi. Ulkona syöminen oli noin puolet edullisempaa kuin Suomessa ja ruokakauppojen hinnat noin kolmasosan Suomen hinnoista. Pärjäsin opintotuella, opintolainalla ja apurahalla kolme kuukautta.

Apurahojen riittävyys:
Erasmus-apuraha maksettiin ajallaan ja opintotuen ja -lainan kanssa
se oli riittävä huomioiden Berliinin hintatason.

Vapaa-ajanviettomahdollisuudet: Vapaa-aika kului kaupunkia ihmetellen ja kavereiden kanssa. Ilman taloudellisia rajoituksia mahdollisuudet olisivat Berliinissä rajattomat.

Harjoittelun hyvät puolet: Kokemus oli positiivinen, koska tapasin upeita ihmisiä eri puolilta maailmaa ja opin eri kulttuureista enemmän kuin koskaan aiemmin. Sain käyttää saksaa ainakin vapaa-ajallani ja Berliini on ihana kaupunki.

Harjoittelun huonot puolet: Harjoittelupaikka ei tarjonnut mitään uutta opittavaa ja tuntui, että ICD käyttää harjoittelijoita yksipuolisesti hyväkseen, koska monet harjoittelijoista tulevat kaupunkiin omilla säästöillään. Parasta antia olivat ihmiset ja itse ulkomaankokemus, joka on mielestäni itsessään jo arvokas.
ICD – Institute for Cultural DiplomacyPääaine ja harjoittelun kesto: Sosiologia, 3 kk, 2010.

Harjoittelupaikan toimiala ja työkieli: Kulttuuri-instituutti. Tavoitteena edistää kulttuurista vaihtoa ja vahvistaa käsityksiä kulttuurisesta diplomatiasta. Järjestää konferensseja, luentoja ja tapahtumia. Työkielinä englanti ja saksa.

Työtehtävät: Tiimityöskentely fundraising-tehtävissä. Etsin yksityisiä ja julkisia rahoituslähteitä, kirjoitin tiivistelmäraportteja ja täytin rahoitushakemuksia. Lisäksi osallistuin erilaisten konferenssien ja tapahtumien järjestelyyn sekä työskentelin pienimuotoisten projektien parissa. Osallistuin konferenssien järjestämiseen (markkinointi, järjestely, avustavat tehtävät). Lisäksi ajankohtaisten uutisten ja artikkeleiden seuraaminen ja kokoaminen.

Miten löysit harjoittelupaikan? Harjoittelupaikasta ilmoitettiin rekry-sähköpostilistalla.

Harjoittelijan perehdytys: Vastaanotto oli lämmin ja harjoittelijat toivotettiin tervetulleiksi. Organisaation tilat ja tiimit esiteltiin, mutta työtehtävien mielekkyys ja tarkoitus olivat ajoittain epäselviä.

Asunto: Asunnonhankinta ja tiedon kerääminen oli harjoittelijan omalla vastuulla.

ATK-palvelut: Harjoittelijan tuli käyttää omaa tietokonetta. Työpaikan kautta luotiin oma sähköpostitili.

Ruokailu: Työpaikalla oli tee- ja kahvimahdollisuus pitkin päivää, ruoka tuli hankkia itse.

Budjetti: Elämiseen meni kuukaudessa 870 euroa. Opintotuki kattoi kuluista 45 %, apuraha 30 % ja omat säästöt 25 %.

Apurahojen riittävyys: Olin todella tyytyväinen apurahan suuruuteen ja sen täsmälliseen maksamiseen. Apurahasta oli suuri hyöty ja on mielekästä, että apuraha maksetaan kerralla harjoittelun alussa. Yleensä alussa on suuria kertakustannuksia, kuten lentoliput, takuuvuokrat ja julkisen liikenteen liput.

Vapaa-ajanviettomahdollisuudet: Berliinissä riittää tekemistä kaikille. Urheilumahdollisuudet olivat hyvät ja kulttuuritarjonta monipuolinen.

Harjoittelun hyvät puolet: Tutustuin Berliiniin ja lukuisiin uusiin ihmisiin, sain työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, kartutin sanavarastoani englannin ja saksan kielissä, sain arvokasta työkokemusta tiimityöskentelystä ja opin organisaation henkilöstöhallinnosta paljon, sekä positiivisen että negatiivisen kokemuksen kautta.

Harjoittelun huonot puolet:
Työ ei läheskään aina ollut tarpeeksi haastavaa ja monipuolista yliopisto-opiskelijalle. Organisaatio ei tarjonnut konkreettisia työvälineitä, kuten tietokoneita tai kunnon työtuoleja. Organisaation johdon johtamis- ja motivaatiotaidoissa oli merkittäviä puutteita.