shanghai_kartta_01.jpg

Hyödyllistä tietoa vaihto-opiskelusta

Kielitaito ja kielitestit
Lukukausimaksut ja muut kulut
Viisumi ja oleskelulupa
Vakuutus
Asunto
lmoittautuminen Lapin yliopistossa

 

Kielitaito ja kielitestit

 • Riittävä englannin tai kohdemaan kielitaito (B1/B2/C1) on yksi Lapin yliopiston vaihto-opiskelun valintaperusteista.
 • Lisäksi kohdeyliopistojen valintaperusteena voi olla tietty kielitaitotaso, joten opiskelijan pitää todentaa kielitaitonsa sekä hakuprosessin 1. että 2. vaiheen aikana.
 • Kielitaidon voi todentaa seuraavilla tavoilla:
  • Opintosuoritusotteella (kurssin tason tulee näkyä suoritusotteella)
  • Vieraan kielen opettajan lausunnolla
  • Muulla kielitaitotodistuksella esim. kansalaisopiston kurssisuorituksella, ylioppilastodistuksella tai lukion päättötodistuksella.
  • Virallisella englannin kielitaitotestillä (TOEFL/IELTS), joka on pakollinen joissakin kaukokohteissa (esim. Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hong Kong, Japani).
  • TOEFL/IELTS -tulosta ei tarvitse olla vielä 1. hakuvaiheessa, mutta opiskelijan on kerrottava milloin aikoo testin suorittaa ja se tulee olla käytettävissä vaihtohaun 2. vaiheessa.
   

 • Tarkastathan vaadittavan kielitaitotason SoleMOVE-järjestelmästä tai kohdeyliopiston nettisivuilta.

 

Lukukausimaksut ja muut kulut

 • yliopiston yhteistyösopimusten kautta vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat vapautettuja lukukausimaksuista

 • muista yliopiston sisäisistä maksuista on otettava selvää kunkin oppilaitoksen kohdalla erikseen

 • muita kuluja voivat olla esim. oppikirjamaksut, valokopiot, mahdollinen ylioppilaskunnan jäsenmaksu, laboratorion, oppimateriaalin ja kirjaston käyttö (erityisesti yhdysvaltalaisten yliopistojen kurssimaksut, fees voivat kohota tuhansiin euroihin vuodessa)

 

Viisumi ja oleskelulupa

POHJOISMAAT

 • viisumia tai oleskelulupaa ei tarvita

 • mikäli vaihto kestää yli 3kk, opiskelija voi olla yhtäaikaisesti rekisteröitynä vain yhdessä Pohjoismaassa  (koskee Islantia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Tanskaa)

 • yli 3kk vaihtojakson ajaksi opiskelijan tulee tehdä muuttoilmoitus (postissa, maistraatissa tai muuttoilmoitus.fi -sivustolla) sekä mahdollisesti ilmoitettava maastamuutosta myös kohdemaassa

 • lisätietoa saa Norden - Pohjoismaisen ministerineuvoston tietopankista -sivustolta

 

EU-MAAT

 • EU-maihin vaaditaan oleskelulupa yli 3kk kestävään opiskeluun

 • oleskelulupa-asiat voi yleensä hoitaa paikan päällä poliisiviranomaisen tai muun viranomaisen kanssa

 • oleskeluluvan saaminen edellyttää, että

 1. opiskelija on kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa

 2. opiskelija kuuluu sopivan sairausvakuutuksen piiriin

 3. opiskelija vakuuttaa asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle ilmoituksella tai muulla vastaavalla tavalla, että hänellä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävästi käyttövaroja, jotta he eivät joudu turvautumaan oleskelumaan sosiaaliturvajärjestelmään (todistusta tietynsuuruisista varoista ei voida vaatia)

 4. mikäli opiskelu kestää useamman vuoden, oleskelulupa on uusittava vuosittain

 

 • lisätietoja kohdemaan käytäntöihin liittyen saa maan suurlähetystöstä, joiden yhteystiedot ja lisätiedot löytyvät Suomen ulkoministeriön sivuilta (linkki sivupalkissa)

 

EUROOPAN ULKOPUOLISET MAAT

 • viisumi tai oleskelulupa pakollisia (voimassa määräajan)

 • viisumin ja oleskeluluvan anominen on aloitettava hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtemistä, sillä prosessi saattaa kestää useita viikkoja

 • luvat anotaan kohdemaan Helsingissä sijaitsevasta edustustosta

 • yleisimmät vaadittavat todistukset ovat opiskelutodistus Lapin yliopistosta, hyväksymispäätös vastaanottavasta yliopistosta sekä selvitys ja todistukset opintojen rahoituksesta (esim. todistus yliopiston tai jonkin säätiön myöntämästä apurahasta, englannin kielinen päätös opintotuesta ja -lainasta, todistus koskien lukukausimaksuista vapautusta)

 

Vakuutus

EU-MAAT

 • matkavakuutusta suositellaan kaikille vaihtoon lähteville

 • Eurooppaan lähtevät tarvitsevat mukaansa eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka takaa samat hoitomahdollisuudet kuin kohdemaan kansalaisille (kortti on maksuton ja sen voi tilata suoraan KELAn sivuilta)

 • toiseen Pohjoismaahan yli 6 kk muuttavien opiskelijoiden ja tutkijoiden tulee ilmoittaa muutostaan uuden asuinmaansa rekisteriviranomaiselle

 • kun olet rekisteröitynyt kohdemaassa, siirryt automaattisesti maan sosiaaliturvan piiriin

 • yli vuodeksi vaihtoon lähtevien tulee ilmoittaa ulkomailla oleskelun kestosta KELAn toimistoon ja varmistaa kuuluvansa suomalaisen sosiaaliturvan piiriin vielä oleskelun jälkeenkin

 • lisätietoja KELA - Opiskelijana ja tutkijana ulkomaille -sivulta sekä Pohjoismaisen ministerineuvoston tietopankista (linkit sivupalkissa)

 

EUROOPAN ULKOPUOLISET MAAT

 • matkavakuutus on suositeltava

 • Pohjoismaiden ja EU/ ETA-maiden ulkopuolelle vaihtoon lähtevien on hankittava lisäksi sairaus- ja tapaturmavakuutus, jos kohdemaalla ja Suomella ei ole erikseen solmittua sairausvakuutussopimusta (Australia) tai sosiaaliturvasopimusta

 • jotkut korkeakoulut vaativat tai suosittelevat tiettyä vakuutusta

 • tarvittavan vakuutuksen pystyy yleensä ottamaan jo kotimaassa (kunhan varmistaa, että se on voimassa koko vaihto-opiskelun ajan)

 

Asunto

 • vaihto-ohjelmien kautta opiskelijavaihtoon lähtevien asuntoasioissa avustaa yleensä vastaanottava yliopisto

 • asuntojen vuokrat vaihtelevat sen mukaan onko asunto oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa, yksityisessä asuntolassa, alivuokralaishuone tai asunto vapailta vuokra-asuntomarkkinoilta

 • pääkaupungeissa ja suurkaupungeissa asuntojen hinnat ovat korkeimmat ja asuntotilanne vaikein

 • joissakin maissa tai kaupungeissa opiskelija voi joutua hankkimaan asuntonsa itsenäisesti ilman vaihtoyliopiston apua

 • Casaswap-palvelu mahdollistaa vaihto-opiskelijoiden vuokrata toinen toisilleen oman asuntonsa vaihdon ajalle ja palvelun kautta opiskelija voi etsiä tietoa vapaana olevista asunnoista (linkki sivupalkissa)

 

Ilmoittautuminen Lapin yliopistossa

 • opiskelijavaihtoon lähtevän tulee ilmoittautua kotiyliopistossaan läsnäolevaksi opiskelijaksi

 • mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnäolevaksi kotiyliopistossaan, voi opintotuki katketa kesken kauden

 • ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei ole vaihtoon lähtevälle pakollinen, mutta jos opiskelija haluaa hyödyntää SYLn opiskelijakortin tarjoamia etuja myös vaihtonsa aikana, tulee hänen maksaa myös ylioppilaskunnan jäsenmaksu

 

 

sivun alkuun