Graffitiaita_11.jpg

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTO-OHJEISTUS

Mitä vaihdossa voi tehdä?
Mitä pitää ottaa huomioon suunnittelussa?
Valintaperusteet
Hyväksilukeminen 

Vaihdon suunnittelu

Aloita vaihtosi suunnittelu ottamalla ensimmäisenä esille opinto-opas, tutkintorakenne, HOPS ja opintosuoritusote. Mieti miten vaihto luontevasti sijoittuu tutkintoosi.


Mitä vaihdossa voi tehdä?

1. Suorittaa vaihdossa pääaineopintoja vaihtokohteen tarjoamien opintojen mukaisesti. Tällaisten kurssien löytäminen vaatii suunnitelmallisuutta jo HOPS-vaiheessa.

2. Suorittaa vaihdossa opintokokonaisuuden, joka tulee sivuaineeksi tutkintoosi. Vaihtoyliopistossa opintojen ei tarvitse olla virallinen sivuainekokonaisuus, vaan voimme koostaa temaattisesti yhte-näisiä kursseja sivuaineeksi, esim. Studies in Educational Psychology tai Studies in Social Education. (kandi KSIV0001 25 ECTS & KSIV0001 maisteri 25 ECTS)

3. Suorittaa vaihtoyliopiston tarjonnan mukaisia kursseja ja käyttää niitä esim. valinnaisiin opintoihin. Huomaa, että tutkinnossasi on vain rajoitettu määrä valinnaisia opintoja, joten myös korvattavia kursseja pitäisi löytyä. Kansainvälisiä opintoja voi sijoittaa esim:
• KKAS2119 max 5 ECTS / kandi
• KKAS3117 max 10 ECTS / maisteri
• KVAP2203 max 5 ECTS / kandi tai maisteri

4. Suorittaa tutkintoon kuuluvan harjoittelun ulkomailla. Tämä on erityisen hyvä vaihtoehto, mikäli tutkintoon sopivia vaihto-opintoja on vaikea löytää. Harjoittelupaikka pitäisi kuitenkin löytää itse-näisesti.

Mitä pitää ottaa huomioon suunnittelussa?

 • Vaihto-opiskelu on päätoimista opiskelua ja pisteitä pitää kertyä vähintään 25 ECTS / lukukausi.
 • Älä suunnittele suorittavasi vaihdossa kursseja, joita olet jo suorittanut.
 • Mikäli suunnittelet pakollisten kurssien suorittamista, tarkista missä määrin niiden korvaaminen on mahdollista.
 • Mikäli suunnittelet vaihtoa, älä suorita kaikkia sivuaineita tai valinnaisia opintoja Lapin yliopistossa ennen suunniteltua vaihtoa.
 • Vaihdossa suoritetut opinnot eivät ole ylimääräisiä opintoja. Muista siis tutkintorakenne ja opinto-pistemäärät: kandi 180 ECTS & maisteri 120 ECTS.
 • Mikäli sinulla on opintopisteet kasassa, mutta haluaisit vielä ulkomaan kokemusta harkitse harjoit-telua. Esim. Erasmus+ ohjelma tukee myös valmistuvien opiskelijoiden harjoittelua.
 • Ole rehellinen itsellesi. Millä kielellä oikeasti pystyt opiskelemaan?
 • Kaikki kohteet eivät sovi kaikille. Jos opiskelet aikuiskasvatusta älä valitse LO-koulutuksen kohdetta, lukukausi didaktisia opintoja ei sovi tutkintoosi. Huomioi myös, että kaikki vaihtosopimukset eivät oikeuta opintoihin sekä kandi- että maisteritasoilla. Suuri osa kohteista tarjoaa vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden osallistua vain kanditason opintoihin.
 • Keskustele myös oman opettajatuutorin kanssa, päivitä HOPS tarvittaessa. 

Hyvästä suunnittelusta huolimatta kaikki ei aina mene niin kuin piti ja opetustarjonta ei vastaakaan suunnitelmaa. Mutta ei hätää. Keskustele tarvittaessa tiedekunnan kv suunnittelijan kanssa siitä, voiko vaihdossa suorittaa vaihto-opintojen lisäksi opintoja etänä myös kotiyliopistoon, jotta opintopisteitä kertyy riittävästi.

Luokanopettajakoulutuksessa tutkintorakenne ja aikataulu ovat tiukempia kuin kasvatusalalla, joten mieti erityisen tarkasti vaihdon ajankohta:

 • 1.-2. vuosi – ei onnistu, suorita opettajan monialaiset Lapin yliopistossa
 • 3. syksy – onnistuu, suorita vaihdossa esim. sivuaine 25 ECTS
 • 3. kevät – ei onnistu, ainedidaktinen harjoittelu harkkarilla, et pääse etenemään harjoitteluissa, jos jää välistä
 • 4.-5. vuosi – onnistuu, suorita esim. sivuaine, valinnaisia, kenttäharjoittelu ulkomailla osana vaihtoa

Valintaperusteet

 1. Pääaineen perusopinnot suoritettuna
 2. Riittävä kielitaito (B1/B2/C1) kohteesta riippuen joko englannissa tai kohdemaan kielessä
 3. Opintosuunnitelma
 4. mielekäs sisältö & suunnitelmallinen hyväksiluku
  • minimi 25 ECTS / lukukausi
  • sisältyy tutkintoon
 5. Motivaatio
 6. Opintomenestys

 

Hyväksilukeminen

Hoida kuntoon opintojen korvaaminen/sisällyttäminen tutkintoosi Lapin yliopistossa mahdollisimman pian vaihdon jälkeen. KELA tarkistaa opintojen edistymisen vuosittain syyskuussa opintotuen maksamista varten.


Voit hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tiedekunnan ulkopuolella suorittamillasi opinnoilla kahdella tavalla:

 • tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla.
 • tutkintoon sisällytetään muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

 

Päätöksen hyväksilukemisesta voi tehdä:


A. Pää- tai sivuaineen Lay:n opetussuunnitelman mukaiset kurssit– kurssin vastuuopettaja, korvaaminen

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintosuoritusten osaamistavoitteet, mutta myös opintojen laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin Lapin yliopiston opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain.

B. Valinnaiset, sivuainekokonaisuus – kv suunnittelija / opintopäällikkö, sisällyttäminen

Sisällytettävien opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta eikä niillä voida korvata pakollisia opintoja.

C. Kieli- ja kulttuuriopinnot – kielikeskus, korvaaminen/sisällyttäminen

Lomakkeet täytetään kielittäin eli yksi kieli yhteen lomakkeeseen (esim. viestintä, ruotsi, englanti, saksa) ja jokaiseen omat liitteet. Hakemukset käsitellään aineryhmittäin. Voit hakea kaikkien kielien sisällyttämistä, vaikka Lay:ssa ei opetettaisi sitä.

D. Harjoittelu – vastuuopettaja, suorittaminen

Harjoittelusopimus allekirjoitetaan jo ennen harjoitteluvaihtoa. Kun loppuraportointi on hoidettu suoritusvaatimusten mukaisesti, vastuuopettaja antaa suorituksen.