Graffitiaita_11.jpg

OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTO-OHJEISTUS

Mitä pitää ottaa huomioon suunnittelussa?
Valintaperusteet
Hyväksilukeminen 

Vaihdon suunnittelu

Aloita vaihtosi suunnittelu ottamalla ensimmäisenä esille opinto-opas, tutkintorakenne, HOPS ja opintosuoritusote. Mieti miten vaihto luontevasti sijoittuu tutkintoosi.


Mitä pitää ottaa huomioon suunnittelussa?

 • Vaihto-opiskelu on päätoimista opiskelua ja pisteitä pitää kertyä vähintään 25 ECTS / lukukausi.
 • Älä suunnittele suorittavasi vaihdossa kursseja, joita olet jo suorittanut.
 • Mikäli suunnittelet pakollisten kurssien suorittamista, tarkista missä määrin niiden korvaaminen on mahdollista.
 • Mikäli suunnittelet vaihtoa, älä suorita kaikkia valinnaisia opintoja Lapin yliopistossa.
 • Vaihdossa suoritetut opinnot eivät ole ylimääräisiä opintoja. Muista siis tutkintorakenne ja opinto-pistemäärät: ON180 ECTS & OTM 120 ECTS.
 • Mikäli sinulla on opintopisteet kasassa, mutta haluaisit vielä ulkomaan kokemusta harkitse harjoittelua. Esim. Erasmus+ ohjelma tukee myös valmistuvien opiskelijoiden harjoittelua.
 • Ole rehellinen itsellesi. Millä kielellä oikeasti pystyt opiskelemaan?
 • Keskustele myös oman opettajatuutorin kanssa, päivitä HOPS tarvittaessa. 

Tutkintorakenteesta riippuen vaihdossa suoritettuja opintoja voi suunnitella hieman eri tavalla.

VANHA TUTKINTORAKENNE ON & OTM

 • Täydentäviin aineopintoihin  voi saada korvaavuuksia tai sisällytyksiä.
  ON 43 ECTS & OTM 22 ECTS.
 • Oikeudellisia kursseja, joille ei löydy vastaavuutta Lapin yliopistosta suoraan voi sisällyttää OAIT9999-koodilla 1-15 ECTS kokoisina opintokokonaisuuksina.
 • Täydentäviin aineopintoihin voi sisällyttää myös ei-oikeudellisia ns. oikeudellisia opintoja tukevia kursseja ON 25 ECTS, OTM 10 ECTS.


UUSI TUTKINTORAKENNE ON & OTM

 • Valinnaisiin opintoihin voi suunnitella vapaasti kursseja ON 30 ECTS, OTM 29 ECTS.
 • valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää myös ei-oikeudellisia ns. oikeudellisia opintoja tukevia kursseja ON 25 ECTS, OTM 10 ECTS.
   

Valintaperusteet


 1. Riittävä määrä opintoja
  - Vähintään ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuna
  Maisterivaiheen opintoihin 180 ECTS suoritettuna (esim. useat pohjoismaiset yliopistot)
 2. Riittävä kielitaito (B1/B2/C1) kohteesta riippuen joko englannissa tai kohdemaan kielessä
 3. Opintosuunnitelma
  - mielekäs sisältö & suunnitelmallinen hyväksiluku
  - minimi 25 ECTS / lukukausi
  - sisältyy tutkintoon
 4. Motivaatio
 5. Opintomenestys

 

Hyväksilukeminen

Vaihdosta palattuasi sinun pitäisi mahdollisimman pian hoitaa kuntoon myös opintojen korvaaminen/sisällyttäminen tutkintoosi Lapin yliopistossa. KELA tarkistaa opintojen edistymisen vuosittain syyskuussa opintotuen maksamista varten.

Opiskelija voi hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tiedekunnan ulkopuolella suorittamillaan opinnoilla kahdella tavalla:

 • tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla
 • tutkintoon sisällytetään muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

Hyväksilukuohjeistus poikkeaa vanhassa ja uudessa tutkintorakenteessa.

VANHA TUTKINTORAKENNE

Päätöksen hyväksilukemisesta voi tehdä:

A. Oikeudelliset opinnot – kv suunnittelija / kurssin vastuuopettaja (korvaaminen/sisällyttäminen)
Aineopinnot & täydentävät aineopinnot (laajuus voidaan sopia 1-15 ECTS)

Aineopinnoiksi voidaan hyväksyä ao. aineen ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Hyväksymisestä päättää ao. oppiaineen vastaava opettaja. Hakemus toimitetaan kv suunnittelijalle.

B. Ei oikeudelliset opinnot – kv suunnittelija (sisällyttäminen)
Täydentävät aineopinnot

Muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa suoritettuja ei-oikeudellisia opintoja, jotka ovat luonteeltaan oikeustieteellistä tutkintoa tukevia (täydentäviä perusopintoja), voidaan kuitenkin hyväksilukea (sisällyttää) notaaritutkinnossa enintään 25 opintopistettä ja maisteritutkinnossa enintään 10 opintopistettä opintojaksossa ”OPET9999 Oikeustieteellistä osaamista tukevat opinnot”.


C. Kieli- ja kulttuuriopinnot – kielikeskus (korvaaminen/sisällyttäminen)

Lomakkeet täytetään kielittäin eli yksi kieli yhteen lomakkeeseen (esim. viestintä, ruotsi, englanti, saksa) ja jokaiseen omat liitteet. Hakemukset käsitellään aineryhmittäin. Kielikeskukselta voi hakea myös niiden kielien sisällyttämistä, joita ei opeteta Lay:ssa.

UUSI TUTKINTORAKENNE

Päätöksen hyväksilukemisesta voi tehdä:

A. Pakolliset poolit – perus- ja aineopinnot - kv suunnittelija / pooli (korvaaminen)

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintosuoritusten osaamistavoitteet, mutta myös opintojen laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin Lapin yliopiston opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain. Poolien pakollisia kursseja voi korvata ennalta sovitusti. Opiskelijalle voi tulla suoritettavaksi täydentäviä opintoja, mikäli vaihdossa suoritettu kurssi ei kata poolin sisältöä tai laajuutta kokonaisuudessaan. Hakemus toimitetaan kv suunnittelijalle.

B. Valinnaiset opinnot – kv suunnittelija (sisällyttäminen ONEVAL9999)

Vaihdossa suoritettuja opintoja (oikeudellisia ja ei-oikeudellisia) voidaan hyväksilukea (sisällyttää) notaaritutkinnossa enintään 30 opintopistettä ja maisteritutkinnossa enintään 24 opintopistettä opintojaksossa ”ONEVAL9999 valinnaiset opinnot”. Kurssit sisällytetään alkuperäisellä nimellä (englanniksi) ja laajuudella.

C. Kieli- ja kulttuuriopinnot – kielikeskus (korvaaminen/sisällyttäminen)

Lomakkeet täytetään kielittäin eli yksi kieli yhteen lomakkeeseen (esim. viestintä, ruotsi, englanti, saksa) ja jokaiseen omat liitteet. Hakemukset käsitellään aineryhmittäin. Kielikeskukselta voi hakea myös niiden kielien sisällyttämistä, joita ei opeteta Lay:ssa.

 

sivun alkuun