Verkko-opinnot

Verkko-opinnoilla tarkoitetaan tietoverkon välityksellä tapahtuvaa opiskelua, jossa tietoverkkoa käytetään vuorovaikutukseen sekä tiedon jakamiseen, etsimiseen ja rakentamiseen. Kasvokkaiset opetus- ja ohjaustilanteet on korvattu kokonaan tai osittain verkossa tapahtuvalla opetuksella ja ohjauksella, esimerkiksi verkkokeskusteluilla, videoneuvotteluilla tai oppimistehtävillä. Verkko-opintojen avulla on mahdollista myös laajentaa opintojaan valitsemalla verkkokursseja muiden yliopistojen opetustarjonnasta. Verkko-opinnot tarjoavat myös entistä joustavamman tavan opiskella toiselta paikkakunnalta tai ulkomailta käsin tai työn ohessa.

Lapin yliopiston keskeiset verkko-opetuksen tuetut työvälineet ovat Optima-oppimisympäristö ja reaaliaikaiset virtuaaliluokat Adobe Connct ja  iLinc -järjestelmissä.

Optima on verkko-oppimisympäristö, jota käytetään opetuksen ja opiskelun tukena. Opintojaksosta riippuen Optimassa voidaan jakaa dokumentteja, tehdä ryhmätöitä, keskustella keskusteluviestien tai reaaliaikaisen chatin kautta ja esimerkiksi kirjoittaa oppimispäiväkirjaa. Optimaan voidaan myös palauttaa tehtävät ja opettaja voi antaa Optiman kautta tehtävistä palautetta. Optimaa voi käyttää myös perinteisessä lähiopetuksessa materiaalivarastona ja kurssimateriaalin jakeluun.

Adobe Connect on verkkokokous- ja viestintäjärjestelmä reaaliaikaisten tapaamisten, verkko-opiskelun tai online-esittelyjen järjestämiseen. On line -tapaamiset pidetään virtuaalisissa huoneissa käyttäen ääntä, kuvaa ja sovelluksen jakotyökalua.

iLinc -etäopetusjärjestelmä on oppimisympäristö, joka mahdollistaa reaaliaikaisen opiskelun, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan Internetin välityksellä. Opettajat voivat iLincin välityksellä pitää luentoja, seminaareja, kokouksia jne. Opiskelijat voivat esitellä omia töitään tai tehdä esimerkiksi ryhmätöitä. iLinc -istunnot voidaan nauhoittaa tarvittaessa, jolloin niitä voi seurata myös jälkeenpäin itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

Yhteystietoja:

Verkko-opetuksen pedagoginen tuki, Optima ja iLinc-yhteyshenkilö·Sirpa Purtilo-Nieminen, gsm 040 742 1270, VaPa-numero 2123, sp. etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Optimaympäristön tekninen tuki  ja käyttäjätunnukset servicedesk@ulapland.fi ja työtilapyynnöt sähköisellä lomakkeella: Optima-työtilan tilauslomake

iLinc-järjestelmän tekninen tuki, tunnukset, koulutus ja käytön aikaisen tuen varaukset eoppimispalvelut@lapinamk.fi

Tietohallinnon ja IT-palveluiden sivuilta löytyvät yhteystiedot ja tukinumerot
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Tietohallinto-_ja_IT-palvelut/Yhteystietoja.iw3 

Tekniset erityspalvelut (AV-palvelut, video- ja etäneuvottelutuki) yhteystiedot http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Hallintoyksikko/Hallinto_ja_infrastruktuuri/Tekniset_erityispalvelut/Av-palvelut/Henkilosto.iw3