Opintoaikoja rajaava laki

Opintoaikoja rajaava laki koskee opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Laki ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden ennen 1.8.2005 ja ovat siirtyneet vanhasta uuteen tutkintojärjestelmään.

Tutkinnoille on säädetty tavoiteaika

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on kolme lukuvuotta (3 vuotta).

Opiskelijalla, joka on otettu pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan, on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on kaksi lukuvuotta (2 vuotta).

Opiskelijalla, joka on otettu pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan, on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta (5 vuotta).

Opiskelijalla, joka on otettu opiskelemaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.

Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hänen tutkinnonsuoritusaikansa kuluu tänäkin aikana.

Tutkinnon lain sallimaan suorittamisaikaan ei lasketa: 

  • poissaoloa, joka johtuu lakisääteisistä syistä: asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika

  • jos opintosi ovat alkaneet ennen 1.8.2015: korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) muuta poissaoloa, jonka ajaksi olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaololukukausien ei tarvitse olla perättäisiä.

  • jos opintosi ovat alkaneet 1.8.2015 tai sen jälkeen: korkeintaan yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) muuta poissaoloa, jonka ajaksi olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaololukukausien ei tarvitse olla perättäisiä.

Opiskelija toimittaa todistuksen/-t lakiperusteisen poissaolon syyn poissaoloilmoittautumisen yhteydessä tai opiskeluajan päättymisen lähestyessä opiskelupalveluihin, kuitenkin ennen lukukausi-ilmoittautumisen alkamista.  

Muutos lakisääteisen poissaolon huomioimisessa opintoaikaan

Ennen 1.8.2016 alkaneet lakisääteiset syyt pidentävät automaattisesti tutkinnon suorittamisaikaa vastaavalla aikamäärällä, riippumatta siitä onko opiskelija ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi.

Oodi-opiskelijatietojärjestelmää käyttävät yliopistot ovat siirtymässä yhtenäiseen käytäntöön muiden korkeakoulujen kanssa. Muutoksen syynä on opiskelijoiden yhdenvertainen kohteleminen eri korkeakouluissa.

Jatkossa opiskelijan on oltava kirjautunut poissaolevaksi jotta tutkinnon suorittamisaika pitenee automaattisesti. Pidennyksenä huomioidaan vain ne lukukaudet, joiden osalta on olemassa ilmoittautumisaikana tehty poissaolokirjaus.

Muutos koskee lakiperusteisia poissaoloja, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen.

Huom! Poissaolevaksi ilmoittautuminen on mahdollista vain yliopiston määräämänä ilmoittautumisaikana.

Jos et ole voinut tai halunnut ilmoittautua poissaolevaksi (esimerkiksi jos lakisääteinen syy ilmenee äkillisesti ilmoittautumisajan ulkopuolella), voit hakea lisäaikaa tutkinnon suorittamiseksi. Lisäajan hakemiseen liittyvää tietoa löydät http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/Lisaajan-hakeminen.

Jäljellä olevan opintoajan voit tarkastaa Weboodista kohdasta ”Henkilötiedot > Ensisijainen opinto-oikeus / Muut opinto-oikeudet > Voimassa”