opiskelijat_nurmikolla_ttkn_edessa_690x220.jpg

HOPS osana opintojen suunnittelua

HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opinto-, opiskelu- ja oppimissuunnitelma, jonka opiskelija laatii tutkinnon suorittamiseksi. Opiskelijoiden käytössä  on oodin tarjoama eHOPS-työkalu. Jokainen opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa hopsin, jota täydennetään ja päivitetään opintojen edetessä.

HOPSia tehdessään opiskelija pohtii, miten suunnitella ja suunnata tutkintonsa tuottamaan hänen tavoitteidensa mukainen akateeminen tutkinto, joka vastaa myös työelämän haasteisiin noin 5 vuoden kuluttua. Suunnitelmaa laatiessaan hän pohtii sivuaine-, kieli- ja menetelmäopintojaan ja niiden vaihetta opintopolulla. Tärkeää on myös miettiä harjoitteluun liityviä asioita sekä sitä, missä vaiheessa opintoja kansainvälinen vaihto-opiskelu olisi mielekkäintä tehdä. Hyvissä ajoin on ryhdyttävä myös miettimään opinnäytetyötä ja sen sijoittumista opintoihin. HOPS on joustava suunnitelma, jota tulee arvioida ja päivittää läpi opiskeluajan.

Opintosuunnitelma on suunnitelma kursseista ja niiden valinnasta ja sijoittelusta opintopolulle. Keskeinen osa HOPSia on opiskelijan itsearviointi omasta osaamisestaan ja sen tulevista oppimistavoitteista sekä keinoista saavuttaa ne. HOPS tukee ajankäytön hallintaa ja opintojen pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä oman osaamisen kehittymisen arviointia.

HOPS-opas löytyy erillisenä tiedostona (pdf) opiskelijalle. Siitä löydät ohjeita opintojen tielle sekä tahoja, joista saat apua  opintojen suunnitteluun (esim. rekry). HOPSia voit käyttää tukena keskustellessasi opettajatuutorin kanssa opiskelujesi aikana. Oppaan liitteenä löytyy yksityiskohtainen ohjeistus WebOodin hops-työkalun käyttöön.