Aula.jpg

Opintoneuvonta ja ohjaus Lapin yliopistossa

Seuraavasta näet, kuka auttaa ja neuvoo missäkin asiassa. Mikäli tarvitset lisätietoja opintoneuvontaan liittyvistä asioista, ota yhteyttä tiedekuntasi opintopäällikköön tai lähetä viesti osoitteeseen opinto(at)ulapland.fi.

Opinto-oppaista, www-sivuilta ja ilmoitustauluilta löydät ajankohtaista tietoa opintoneuvonnasta.

Opintojen suunnitteluun liittyvää opastusta löydät myös www-sivuilta esim. Ohjausta virtuaalisesti.


Henkilökohtainen opintoneuvonta 

Opiskelupalvelut 

 • yliopistoon hakeminen ja valintakoetulokset
 • yliopistoon ilmoittautuminen, opiskelutodistukset
 • opinto-oppaat
 • opintosuoritusotteet (viralliset)
 • yleisneuvonta

 

Opintotuki 

 • palvelee kaikissa opintukea ja sen hakemista koskevissa asioissa

 

Tiedekuntien kansliat 

 

         Opintosihteerit, amanuenssit  

 • yleisneuvonta opintojen järjestelyistä
 • valmistuminen ja tutkintotodistukset
 • opintosuoritusotteet (viralliset) 

 

         Opintopäälliköt  

 • opiskelijavalinnat
 • opintojen sisällöt ja sivuainevalinnat
 • opiskelun suunnittelu
 • työelämään sijoittuminen
 • työharjoittelu (sisällölliset kysymykset  ko. aineen opettaja)
 • opettajatuutori ohjaa opintosuunnitelman teossa sekä opiskelutavoissa tai -taidoissa erityisesti opintojen alkuvaiheessa
 • Kasvatustieteiden tiedekunta ma. Anne Autti
 • Oikeustieteiden tiedekunta Pirkko Huhtaniska 
 • Taiteiden tiedekunta Maija-Sisko Tuomaala
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Mervi Tikkanen ja Mikko Vehkaperä

 

          Opettajat 

 • oman oppiaineen sisällöllinen ohjaus
 • palaute tenteistä ja muista suorituksista

 

Opettajatuutorit 

 • opettajatuutori on tiedekunnissa nimetty henkilökohtainen ohjaaja, joka auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja muissa opintoihin liittyvissä asioissa
 • ohjaus opintosuunnitelman laatimisessa
 • ohjaus opiskelutaidoissa ja tavoissa
 • yliopisto-opiskeluun perehdyttäminen
 • opettajatuutorointi käynnistyy heti opiskelun alussa ryhmätapaamisella

 

Opiskelijatuutorit 

 • on saman koulutusalan vanhempi opiskelija
 • antaa pienryhmäohjausta saman koulutusalan uusille opiskelijoille
 • tutustuttaa (tai jolta voit kysyä tiloihin liittyviä asioita) sinut opiskeluympäristöön
 • auttaa opiskeluun liittyvistä käytännön kysymyksissä (esim. miten tentteihin ilmoittaudutaan, mihin tenttikuori palautetaan, miten kursseille ilmoittaudutaan)

 

HelpDesk 

 • palvelee opiskelijoita kaikissa atk-asioissa mm.
  • käyttäjätunnukset
  • avainlainat
  • tulostusongelmien ratkaisu
  • opiskelijoiden www-hakemistot

 

Avoimen yliopiston opintoneuvonta 

 • opintojen suunnittelu
 • opiskelutekniikan harjoittelu
 • opiskeluvaihtoehdot

 

Työelämä- ja rekrytointipalvelut 

 • työnvälitys ja harjoittelu ml. ulkomaanharjoittelu neuvoo työnhaussa ja urasuunnittelussa

 

Kansainväliset asiat 

 • neuvoo ja antaa ohjausta kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvissä asioissa