Tuutorointi

Opintojen ohjauksen tarve on kasvanut uuden tutkintorakenteen ja opiskelija-aineksen monimuotoistumisen myötä. Opintoihin orientoiminen ja opinto-ohjaus korostuvat opintojen alkuvaiheessa, jotta jokainen opiskelija pääsee liikkelle opinnoissaan ja tulee osaksi yliopistoyhteisöä.

Jokaiselle Lapin yliopistoon saapuvalle uudelle opiskelijalle nimetään opiskelija- ja opettajatuutori, jotka tarjoavat opiskelijoille ohjausta opintojen alkuvaiheessa  ja osittain myös opintojen kuluessa.

Näillä sivuilla on kerrottu lisätietoa tuutoreiden toiminnasta ja tuutorihausta. Lisäksi on tietoa kuinka opiskelija- ja opettajatuutorit perehdytetään tuutorin tehtävään. Sivuilta löydät myös monenlaista materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä linkkejä tuutorointia käsitteleville verkkosivuille.