kannettava_opiskelija 690x220.jpg

 Opiskelijan työkalut

Opiskelun tueksi on tarjolla erilaisia sähköisiä palveluita ja työkaluja opiskelijoille.

Opetuksen ja opiskelun tuen tietojärjestelmä OODIsta löytyy opiskelun suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja seurantaan liittyvät toiminnot.

Verkko-oppimisjärjestelmät sekä sähköinen tenttipalvelu ovat keskeisiä opintoja tukevia järjestelmiä, jotka tuovat joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia opintojen suorittamiseen.